Markku MARKKULA

председател на Регионалния съвет на Хелзинки

 Markku MARKKULA

Политическа група

ЕНП (Европейска народна партия)

Комисии

 • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)
 • SEDEC (Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура)

Езици

 • фински
 • шведски
 • английски
 • немски

Представлявана държава

Финландия

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2010

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Председател

 • Финландска делегация

Заместник-председател

 • Бюро на КР

Докладчик

 • Седми мандат – Комисия ENVE
 • Седми мандат – Комисия SEDEC

Членство

 • Ad hoc комисия за преразглеждането на Правилника за дейността
 • Пленарна сесия на ARLEM
 • Комисия на ARLEM за устойчиво териториално развитие
 • МГ „Региони на Балтийско море“
 • Конференция на регионалните и местните власти за Източното партньорство (CORLEAP)
 • Посланици на Конвента на кметовете
 • Координатори на Комисия ENVE
 • Работна група „Зелен пакт“
 • МГ „Здравеопазване“

Становища

Приети становища

 • Становища в процес на обсъждане