Emil IVANOV

Член на местен орган на изпълнителната власт на изборна длъжност: община Своге

No photo available

Политическа група

Not Affiliated

Комисии

  • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • български

Представлявана държава

България

Представляван регион

Severozapaden

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

 
Съдържание

Органи

Членство

  • Българска делегация