Vasco ALVES CORDEIRO

Член на Парламента на автономен регион Азорски острови

 Vasco ALVES CORDEIRO

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Комисии

 • COTER (Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС)
 • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)

Езици

 • френски
 • английски
 • португалски

Представлявана държава

Португалия

Член на Европейския комитет на регионите от

22.01.2013

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Председател

 • Пленарна сесия на ARLEM
 • Бюро на КР
 • Председателски съвет
 • Ден на разширяването

Членство

 • Бюро на ARLEM
 • Комисия на ARLEM за устойчиво териториално развитие
 • Делегация на КР за Конференцията за бъдещето на Европа
 • МГ „Островни региони“
 • Португалска делегация