Bartolomeus (Bart) SOMERS

 Bartolomeus (Bart) SOMERS

Политическа група

Renew Europe

Комисии

  • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Представлявана държава

Белгия

This Member's mandate has ended

information may be out of date

За контакт