Declan MCDONNELL

Градски съвет на Голуей

 Declan MCDONNELL

Политическа група

EA (Група на Европейския алианс)

Комисии

  • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
  • SEDEC (Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура)

Езици

  • английски

Представлявана държава

Ирландия

Член на Европейския комитет на регионите от

27.03.2003

За контакт

 
Съдържание

Органи

Докладчик

  • Седми мандат – Комисия CIVEX

Членство

  • Одиторски комитет
  • МГ „Брексит“
  • Бюро на КР
  • Ден на разширяването
  • Ирландска делегация
  • СКК „Сърбия“