Karl-Heinz LAMBERTZ

член на Парламента на немскоезичната общност

 Karl-Heinz LAMBERTZ

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Комисии

 • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
 • SEDEC (Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура)

Езици

 • немски
 • френски
 • нидерландски
 • английски

Представлявана държава

Белгия

Представляван регион

Deutschsprachigen Gemeinschaft

Член на Европейския комитет на регионите от

14.05.2001

За контакт

 
Съдържание

Органи

Председател

 • Работна група по въпросите на субсидиарността (BRASS-G)

Членство

 • Ad hoc комисия за преразглеждането на Правилника за дейността
 • Белгийска делегация
 • Делегация на КР за Конференцията за бъдещето на Европа
 • МГ „Трансгранично сътрудничество“