Karl-Heinz LAMBERTZ

член на Парламента на немскоезичната общност

 Karl-Heinz LAMBERTZ

Политическа група
ПЕС (Партия на европейските социалисти)
Комисии
  • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
  • SEDEC (Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура)
Езици
немски, френски, нидерландски, английски
Представлявана държава
Белгия
Член на Европейския комитет на регионите от
14.05.2001

За контакт

 
Съдържание

Органи

Председател

  • Координационната група по въпросите на субсидиарността

Членство

  • Ad hoc комисия за преразглеждането на Правилника за дейността
  • Белгийска делегация
  • Бюро на КР
  • Делегация на КР за Конференцията за бъдещето на Европа
  • МГ „Трансгранично сътрудничество“