Simone BEISSEL

Член на местна асамблея: член на Общинския съвет на град Люксембург

 Simone BEISSEL

Политическа група

Renew Europe

Комисии

  • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
  • ECON (Комисия по икономическа политика)

Езици

  • френски
  • английски
  • немски

Представлявана държава

Люксембург

Член на Европейския комитет на регионите от

31.01.2000

За контакт

 
Съдържание

Органи

Членство

  • Люксембургска делегация