Национални делегации 

Съдържание

Националните делегации се състоят от членове на КР от всяка от 27-те държави – членки на ЕС. Те отразяват общия политически, географски и местен/регионален баланс във всяка държава членка.

Членовете на КР се назначават официално от Съвета на Европейския съюз по предложение на държавите членки.

Заедно те съставляват 329-членната асамблея на КР, която се събира в Брюксел няколко пъти годишно, за да обсъди политическите приоритети и да приеме становища по законодателството на ЕС.

Всяка национална делегация си избира председател и си определя координатор. Ролята на координаторите е да осъществяват връзка между администрацията на КР и членовете на съответната национална делегация.

Отказ от отговорност: Съдържанието на тези страници е предоставено от координаторите на националните делегации.

Комитетът на регионите не поема отговорност за съдържащата се в тях информация.

Споделяне:
 
Back to top