Машинен превод
 
Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
133rd CoR plenary session  

​The members of the European Committee of the Regions met in the 133rd plenary session on 6 and 7 February 2019.

Several debates took place with the participation of Ms Viorica Dãncilã, Romanian Prime Minister, representative of the Romanian EU Presidency of the Council, and with Mr Tibor Navracsics, Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport.

10 opinions were on the agenda of this plenary session.

Here is the list of opinions adopted during the February plenary session:

 


 

 Associated press releases

Associated press releases
Градовете и регионите очертават следващата програма за действие за околната среда
Градовете и регионите очертават следващата програма за действие за околната среда
Press release | Environment policy;
Въпреки някои подобрения през последните десетилетия по въпросите на околната среда в Европа все още съществуват значителни предизвикателства. Природният капитал се влошава от селското стопанство, рибарството, транспорта, промишлеността, туризма и неконтролираното разрастване на градовете. Местните лидери осъждат липсата на интегрираност на политиките, финансиране, обмен на информация и координация с цел ефективно прилагане на законодателството в областта на околната среда в ЕС. Преди следващата Комисия да представи 8-ата програма за действие за околната среда, европейските градове и региони представиха набор от препоръки за подобряване на прилагането на политиката и законодателството в областта на околната среда в Европа през следващото десетилетие. 
Министър-председателят на Румъния: бъдещият бюджет на ЕС се нуждае от силна политика на сближаване за всички региони и градове
Министър-председателят на Румъния: бъдещият бюджет на ЕС се нуждае от силна политика на сближаване за всички региони и градове
Press release | Cohesion policy reform;EU annual budget;
На 6 февруари Василика Виорика Дънчила, министър-председател на Румъния, определи приоритетите за Европейския съюз по време на дебат с местни и регионални лидери. Министър-председателят Дънчила — чиято държава пое шестмесечното ротационно председателство на ЕС , заяви, че в период на нарастващ популизъм е от първостепенно значение засилването на европейското сближаване, за което е необходима пълната подкрепа на всички региони и градове. В контекста на очакваното излизане на Обединеното кралство от ЕС през март, текущите сложни преговори относно бюджета на ЕС и европейските избори през май тя призова за споделена ангажираност за конкурентоспособност, конвергенция и сигурност, като подчерта необходимостта от силна политика на сближаване в дългосрочния бюджет на ЕС след 2020 г. По време на встъпителното си слово на пленарната сесия ( #CoRplenary ) на Европейския комитет на регионите (КР) министър-председателят Дънчила заяви: „ Европа е изправена пред редица предизвикателства и ние трябва да демонстрираме единство и солидарност, което е и причината румънското председателство на ЕС да постави акцент върху основната ценност на сближаване във всички негови измерения — политическо, икономическо и социално . Всички ние трябва да положим усилия, за да покажем истинските ползи от ЕС в ежедневието на гражданите. Бъдещият бюджет на ЕС трябва да предостави подходящи ресурси, за да се осигури едновременно растеж и конвергенция. Ето защо европейската политика на сближаване е толкова важна — без нея разликите на регионално и местно равнище биха били още по-големи. Тя е позволила изграждането на партньорства и мостове между регионите и градовете, представлява основната инвестиционна стратегия на ЕС и се е развила в отговор на нови предизвикателства. В бъдеще политиката на сближаване трябва да продължи да бъде насочена към всички региони и градове.“ 

Contact:
Organizer: Registry
Споделяне :
 
Свързана информация