Европейски срещи на високо равнище на регионите и градовете  

На всеки две години Европейският комитет на регионите (КР) провежда Европейска среща на високо равнище на регионите и градовете. На нея се събират представители на изборни длъжности от местните и регионалните власти, за да обсъдят заедно основните предизвикателства пред Европейския съюз.

9th European Summit of Regions and Cities

9th European Summit of Regions and Cities

8th European Summit of Regions and Cities

8th European Summit of Regions and Cities

6th European Summit of Regions and Cities

6th European Summit of Regions and Cities

5th European Summit of Regions and Cities

5th European Summit of Regions and Cities

4th European Summit of Regions and Cities

4th European Summit of Regions and Cities

3rd European Summit of Regions and Cities

3rd European Summit of Regions and Cities
Споделяне: