Машинен превод
 
Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
4th SEDEC Commission (Hybrid) Meeting  

​​​​​​​​​​The 4​th SEDEC Commission meeting (mandate VII) will take place on Thursday 1 October 2020 from 11:00 to 13:00 as a hybrid meeting via Interactio and at the European Committee of the Regions in Brussels, room JDE 52.​ ​

During the meeting there will be

​a Discussion on Research and Innovation with Director-General Jean-Eric Paquet,  DG RTD​​, European Commission

and

e​​​xchanges of views on the opinions :

  • European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience, SEDEC-VII/006, Rapporteur: Csaba BORBOLY (RO/EPP)
  • Youth Employment Support: a Bridge to Jobs for the Next Generation, SEDEC-VII/007, Rapporteur: Romy KARIER (LU/EPP)

​Interpretation will be provided in English, French, German, Italian, Spanish and Hungarian.Contact:
Contact Person: SEDEC Secretariat
Organizer: European Committee of the Regions, SEDEC Commission
Споделяне :
 
Свързана информация
Дневен ред на 4-тото заседание на комисия SEDEC
Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно професионалното образование и обучение (ПОО) за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост
ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно професионалното образование и обучение (ПОО) за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Подкрепа за младежката заетост: мост към работните места за следващото поколение
Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно мост към работни места — укрепване на гаранцията за младежта, и за замяна на Препоръката на Съвета от 22 април 2013 г. за създаване на гаранция за младежта
Свързани прояви

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/18TH-SEDEC-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-04.ASPX

18th SEDEC commission meeting (mandate VII)
18th SEDEC commission meeting (mandate VII)

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/EUROPE-DAY-FESTIVAL-CORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-04.ASPX

Europe Day Festival Cork
Europe Day Festival Cork

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/EU-OPEN-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-04.ASPX

EU Open Day
EU Open Day

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/INFO-POINT-SUMMER-CAMPS-FOR-UKRAINIAN-CHILDREN-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-04.ASPX

Info Point - Summer Camps for Ukrainian children 2023
Info Point - Summer Camps for Ukrainian children 2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/17TH-SEDEC-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-04.ASPX

17th SEDEC commission meeting (mandate VII)
17th SEDEC commission meeting (mandate VII)