Машинен превод
 
Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
2nd ECON Commission Meeting  

​​​​​​​​​​​The 2nd ECON Commission meeting (mandate VII) took place on Monday 2 March 2020 from 11:00 to 18:30 in the European Committee of the Regions in Brussels, room JDE 52.


Contact:
Contact Person: ECON secretariat
Organizer: European Committee of the Regions, ECON Commission
Споделяне :
 
Свързана информация
Дневен ред - 2-ро заседание на комисия ECON
План за действие за сътрудничеството между КР и групата на Европейската инвестиционна банка за 2020 г.
Принос на комисия ECON към Доклада за въздействието за 2019 г.
Последващи действия във връзка със становища - 2-ро заседание на комисия ECON
Текуща работна програма - 2-ро заседание на комисия ECON
  Свързани прояви

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/15TH-ECON-COMMISSION-MEETING.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-02.ASPX

  15th ECON commission meeting
  15th ECON commission meeting

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/COHESION-POLICY-AND-FUNDS-BRIEFING-COUNCILLORS.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-02.ASPX

  Cohesion Policy and Funds online briefing for EU Councillors
  Cohesion Policy and Funds online briefing for EU Councillors

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-MEETING-ZWOLLE.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-02.ASPX

  External ECON Commission Meeting and Conference in Zwolle, NL
  External ECON Commission Meeting and Conference in Zwolle, NL

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/COHESION-POLICY-FUNDS-IN-MOUNTAIN-AREAS.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-02.ASPX

  Cohesion Policy funds in mountain areas
  Cohesion Policy funds in mountain areas

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/THE-EU'S-FUNCTIONING-AND-ACCESS-TO-FUNDS.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-02.ASPX

  The EU's functioning and access to funds
  The EU's functioning and access to funds