Машинен превод
 
Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
2nd ECON Commission Meeting  

​​​​​​​​​​​The 2nd ECON Commission meeting (mandate VII) took place on Monday 2 March 2020 from 11:00 to 18:30 in the European Committee of the Regions in Brussels, room JDE 52.


Contact:
Contact Person: ECON secretariat
Organizer: European Committee of the Regions, ECON Commission
Споделяне :
 
Свързана информация
Дневен ред - 2-ро заседание на комисия ECON
План за действие за сътрудничеството между КР и групата на Европейската инвестиционна банка за 2020 г.
Принос на комисия ECON към Доклада за въздействието за 2019 г.
Последващи действия във връзка със становища - 2-ро заседание на комисия ECON
Текуща работна програма - 2-ро заседание на комисия ECON