Машинен превод
 
Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
2nd ECON Commission Meeting  

​​​​​​​​​​​The 2nd ECON Commission meeting (mandate VII) took place on Monday 2 March 2020 from 11:00 to 18:30 in the European Committee of the Regions in Brussels, room JDE 52.


Contact:
Contact Person: ECON secretariat
Organizer: European Committee of the Regions, ECON Commission
Споделяне :
 
Свързана информация
Дневен ред - 2-ро заседание на комисия ECON
План за действие за сътрудничеството между КР и групата на Европейската инвестиционна банка за 2020 г.
Принос на комисия ECON към Доклада за въздействието за 2019 г.
Последващи действия във връзка със становища - 2-ро заседание на комисия ECON
Текуща работна програма - 2-ро заседание на комисия ECON
  Свързани прояви

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/INVESTING-IN-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-02.ASPX

  CoR-EIB workshop: Investing in cities and regions
  CoR-EIB workshop: Investing in cities and regions

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/18TH-ECON-COMMISSION-MEETING.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-02.ASPX

  18th ECON Commission Meeting
  18th ECON Commission Meeting

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/17TH-ECON-COMMISSION-MEETING-.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-02.ASPX

  17th ECON commission meeting
  17th ECON commission meeting

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/COHESION-AS-A-BRIDGE-TO-A-UNITED-AND-FAIRER-EUROPE.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-02.ASPX

  #CohesionAlliance High-Level event: Cohesion as a bridge to a united and fairer Europe
  #CohesionAlliance High-Level event: Cohesion as a bridge to a united and fairer Europe

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/INCLUSIVITYGREENDEAL.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/ECON-COMMISSION-VII-02.ASPX

  Inclusivity and the Green Deal: The future of the Social Economy
  Inclusivity and the Green Deal: The future of the Social Economy