Машинен превод
 
Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Constitutive meeting of the ECON Commission  

​​​​​​​​​​​​The ECON Commission constitutive meeting took place on 13 February 2020 ​from 09:00 to 10:00 (2nd day of the plenary session) in the European Committee of the Regions in Brussels, room JDE 62.

You may find the meeting documents here​.


Contact:
Contact Person: ECON secretariat
Organizer: European Committee of the Regions, ECON Commission
Споделяне :
 
Свързана информация
Дневен ред на комисията: учредително заседание - 13 февруари 2020 г.
Приложение към точка 5 - Преглед на текущите досиета и планираните дейности за 2020 г.