Машинен превод
 
Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
6th COTER Commission Meeting - Interactio - remote  

​​​​​​​The 6th meeting of the COTER commission will take place online (via Interactio) on Thursday 26 November from 11:00 to 13:00 (Brussels time).

Connection and testing via the Interactio platform will be possible from 10.30 a.m. onwards.

In order to participate in the COTER meeting as a viewer/observer, please follow this link: https://broadcaster.interactio.io/join?code=DUBTA9HLHFCJ

Please copy the link, just clicking on it might not work. Contact:
Contact Person: COTER Secretariat
Organizer: European Committee of the Regions, COTER Commission
Споделяне :
 
Свързана информация
Протокол от 5-ото заседание на на комисия COTER - 24.09.2020 г.
Основен документ - Покана за EYR за предложения за събития, DG MOVE
Информационна бележка: Дебат относно бъдещето на трансграничното сътрудничество в Европейския съюз
Обяснителен документ: Обмен на мнения относно приоритетните области на политиката с оглед подготовката на работната програма на комисия COTER за 2021 г.
Решения за неизготвяне на становище
Размяна на мнения със заместник генералния директор Matthew Baldwin (ГД Мобилност и транспорт ) относно текущи и предстоящи дейности в областта на транспортната политика
  Свързани прояви

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/13TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/COTER-COMMISSION-VII-06.ASPX

  13th EGTC Platform meeting in Cyprus
  13th EGTC Platform meeting in Cyprus

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/20TH-COTER-COMMISSION-MEETING.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/COTER-COMMISSION-VII-06.ASPX

  20th COTER commission meeting
  20th COTER commission meeting

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/EU-OPEN-DAY.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/COTER-COMMISSION-VII-06.ASPX

  EU Open Day
  EU Open Day

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/CHALLENGES-BORDER-REGIONS.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/COTER-COMMISSION-VII-06.ASPX

  Invitation: Life in Border Regions – Tackling the challenges
  Invitation: Life in Border Regions – Tackling the challenges

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/17TH-NAT-MEETING.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/COTER-COMMISSION-VII-06.ASPX

  17th NAT commission meeting
  17th NAT commission meeting