Машинен превод
 
Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
6th COTER Commission Meeting - Interactio - remote  

​​​​​​​The 6th meeting of the COTER commission will take place online (via Interactio) on Thursday 26 November from 11:00 to 13:00 (Brussels time).

Connection and testing via the Interactio platform will be possible from 10.30 a.m. onwards.

In order to participate in the COTER meeting as a viewer/observer, please follow this link: https://broadcaster.interactio.io/join?code=DUBTA9HLHFCJ

Please copy the link, just clicking on it might not work. Contact:
Contact Person: COTER Secretariat
Organizer: European Committee of the Regions, COTER Commission
Споделяне :
 
Свързана информация
ИЗВЕСТИЕ ЗА СВИКВАНЕ: 6-то заседание на комисията COTER чрез чрез Interactio
Протокол от 5-ото заседание на на комисия COTER - 24.09.2020 г.
Основен документ - Покана за EYR за предложения за събития, DG MOVE
Информационна бележка: Дебат относно бъдещето на трансграничното сътрудничество в Европейския съюз
Обяснителен документ: Обмен на мнения относно приоритетните области на политиката с оглед подготовката на работната програма на комисия COTER за 2021 г.
Информационна бележка: обмен на мнения с Joke Schauvliege (BE/ЕНП), докладчик на комисия NAT
Решения за неизготвяне на становище
Размяна на мнения със заместник генералния директор Matthew Baldwin (ГД Мобилност и транспорт ) относно текущи и предстоящи дейности в областта на транспортната политика
  Свързани прояви

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/CHALLENGES-BORDER-REGIONS.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/COTER-COMMISSION-VII-06.ASPX

  Invitation: Life in Border Regions – Tackling the challenges
  Invitation: Life in Border Regions – Tackling the challenges

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/17TH-NAT-MEETING.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/COTER-COMMISSION-VII-06.ASPX

  17th NAT commission meeting
  17th NAT commission meeting

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/INCLUCITIES.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/COTER-COMMISSION-VII-06.ASPX

  IncluCities Final Conference
  IncluCities Final Conference

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/COHESION-AS-A-BRIDGE-TO-A-UNITED-AND-FAIRER-EUROPE.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/COTER-COMMISSION-VII-06.ASPX

  #CohesionAlliance High-Level event: Cohesion as a bridge to a united and fairer Europe
  #CohesionAlliance High-Level event: Cohesion as a bridge to a united and fairer Europe

  1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/CEPLIOURENSE.ASPX

  2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/COTER-COMMISSION-VII-06.ASPX

  Resilience and recovery: a multi-level approach to risk management
  Resilience and recovery: a multi-level approach to risk management