Машинен превод
 
Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Constitutive meeting of the COTER Commission  

​​​​​​​​​​The COTER Commission constitutive meeting (mandate VII) took place on Thursday ​13 February 2020 from 10:30 to 11:30 in the European Committee of the Regions in Brussels, room JDE 52.​


Contact:
Contact Person: COTER Secretariat
Organizer: European Committee of the Regions, COTER Commission
Споделяне :
 
Свързана информация
Дневен ред на комисията: учредително заседание - 13 февруари 2020 г.
Приложение към точка 5 - Преглед на текущите досиета и планираните дейности за 2020 г.
Протокол от първото учредително заседание