Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Писмена консултация със заинтересованите страни относно „Силна социална Европа за справедливи промени“  

Съобщението на Европейската комисия „Силна Социална Европа за справедливи промени“, прието през януари 2020 г., има за цел да постави началото на широк дебат относно прилагането на европейския стълб на социалните права. В същото време съобщението представлява пътна карта за ключовите действия, обявени от Комисията за периода 2020—2021 г. До декември 2020 г. Комисията ще изготви план за действие 2021 г. въз основа на приноса на заинтересованите страни, изразили мнение относно необходимостта от нови политически мерки, придружени (или не) от правни инициативи на европейско равнище.

Основната цел е да се гарантира, че трите основни промени, пред които е изправен ЕС, а именно неутралността по отношение на климата, цифровизацията и демографските промени, се осъществяват по справедлив начин.

След приемането на съобщението на Европейската комисия обаче пандемията от COVID‑19 доведе до спешна необходимост от справяне с извънредната ситуация в областта на здравеопазването в световен мащаби и смекчаване на нейните огромни социално-икономически последици.

Гореспоменатото съобщение на Европейската комисия ще бъде предмет на ново специално становище на КР, по което комисия SEDEC е назначила своя председател Anne Karjalainen (FI/ПЕС) за докладчик.

Предвижда се становището да бъде прието на заседанието на комисия SEDEC на 9 юли и на пленарната сесия на 12—14 октомври 2020 г.

С настоящата писмена консултация г-жа Karjalainen би искала да се допита до съответните заинтересовани страни и да получи тяхното менине по следните въпроси:

 1. Включен/а ли е Вашият/Вашата (местен/местна или регионален/регионална) орган/организация при прилагането на един или повече аспекти на европейския стълб на социалните права? Кои са тези аспекти?
   
 2. Успешно ли е било прилагането на социалния стълб в областите на Вашето участие? Какво би могло да се подобри?
   
 3. Имате ли конкретни коментари относно управлението на мерките за прилагане на Европейския стълб на социалните права?
   
 4. Що се отнася до общата тема, свързана със справедливите промени, кои области на политиката (максимум 3) бихте определили като приоритет в специфичния контекст на Вашия/Вашата местен/местна или регионален/регионална орган/организация?
   
 5. Сблъсквали ли сте се с екологични предизвикателства във Вашия град или регион/организация? Какви мерки са предприети, за да се гарантира социално справедлив екологичен преход?
   
 6. Цифровият преход се превърна в реалност на място. Как оценявате социалното ѝ въздействие на местно и регионално равнище?
   
 7. Европейската комисия публикува пътна карта за предстоящите инициативи, свързани с 20-те принципа на Европейския стълб на социалните права. Какво е мнението Ви за този списък? Подходящ ли е? Бихте ли предложили по-нататъшни европейски действия?
   
 8. Вашият/Вашата местен/местна или регионален/регионална орган/организация беше ли засегнат от пандемията от COVID-19? В коя(и) област(и)?
   
 9. Пандемията от COVID-19 доведе до безспорни социални и икономически последици. Трябва ли Европейската комисия да предвиди допълнителни дългосрочни мерки за укрепване на устойчивостта на пазарите на труда, за защита на работните места и за гарантиране на ефективното предоставяне на обществени услуги на местно и регионално равнище?
   

Приканваме Ви да участвате в тази консултация, като ни изпратите своите отговори на въпросите по-горе или евентуални допълнителни коментари на електронен адрес sedec@cor.europa.eu до 26 май 2020 г.


Contact:
Contact Person: Alexandra Bozini
Organizer: SEDEC Secretariat
Споделяне :
 
Свързана информация
Писмена консултация със заинтересованите страни относно Силна социална Европа за справедливи промени
Свързани прояви

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/INCLUCITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

IncluCities Final Conference
IncluCities Final Conference

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/EXTERNAL-MEETING--OF-THE-BERLIN-SENATE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

External meeting of the Berlin Senate
External meeting of the Berlin Senate

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/RENOVATION-SUMMIT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Renovation Summit
Renovation Summit

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/CRYSTAL-VALLEY-&-CHRISTMAS-DECORATIONS-FROM-UNESCO.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Crystal Valley & Christmas decorations from UNESCO
Crystal Valley & Christmas decorations from UNESCO

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/ENABLING-ENVIRONMENT-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Stakeholder consultation on creating an enabling environment for the social economy – the local and regional perspective
Stakeholder consultation on creating an enabling environment for the social economy – the local and regional perspective