Европейска седмица на регионите и градовете 

​​20-ото издание на Европейската седмица на регионите и градовете (#EURegionsWeek) ще се проведе от 10 до 13 октомври 2022 г. под мотото „Нови предизвикателства за сближаването в Европа“. Темите на тазгодишното издание обхващат екологичния и цифровия преход, териториалното сближаване и овластяването на младите хора, като се отделя специално внимание на ролята на политиката на сближаване за устойчивото възстановяване на Европа като най-ефективния инструмент за солидарност в отговор на извънредни ситуации и в периодите след кризи.

20-ата годишнина ще бъде отбелязана със семинари на високо равнище, разкази на очевидци и изложби, а историята на проявата ще бъде отразена накратко чрез илюстративна хронология. Освен това са планирани сесии на високо равнище за посрещане на участници в Брюксел, съчетаващи по творчески начин участието онлайн и на място.

Регистрирайте се сега!​​

уебсайта на Европейската седмица на регионите и градовете ;

Съдържание

За какво става дум​​а всъщност?​

Европейската седмица на регионите и градовете (#EURegionsWeek) е най-голямата годишна проява, посветена на регионалната политика. По време на тази четиридневна ежегодна проява регионите и градовете демонстрират способността си да създават растеж и работни места, да прилагат политиката на сближаване на Европейския съюз и да доказват значението на местното и регионалното равнище за доброто европейско управление.

От първото си издание през 2003 г. тя се разрасна, за да се превърне в уникална платформа за комуникация и установяване на контакти, обединяваща регионите и градовете от цяла Европа, включително техните политически представители, длъжностни лица, експерти и представители на академичните среди. Тя спомогна много за популяризирането на начина, по който регионите и градовете използват средствата на ЕС за подобряване на ежедневието на гражданите.

През октомври над 10 000 участници, включително над 1 000 оратори от цяла Европа и извън нея, ще вземат участие в обширна програма от конференции, изложби и прояви за изграждане на мрежи от контакти по въпросите на регионалното и местното развитие. Програмата се адаптира всяка година в зависимост от конкретния дневен ред на ЕС. Участието в проявата е безплатно.

Защо е необх​​од​​​​има​​​​​ седмица на регионите и градовете?

Регионите и градовете участват в разработването на повечето политики на ЕС. Поднационалните публични органи на управление в ЕС отговарят за една трета от публичните разходи (2 100 млрд. евро всяка година) и за две трети от публичните инвестиции (приблизително 200 млрд. евро), които често те трябва да се правят съгласно правните разпоредби на ЕС.

Как беше пост​​​​​авено н​​​​​​​​ачалото?

През 2003 г. Европейският комитет на регионите, в качеството си на асамблея на регионалните и местните власти в ЕС, покани установените в Брюксел местни и регионални представителства към Европейския съюз да отворят по едно и също време вратите си за посетители като част от съвместна концепция на „Дни на отворените врати“. През годините инициативата се разви и се превърна в ключова ежегодна проява с участието на Европейската комисия и други заинтересовани страни. През 2016 г. тя беше преименувана от „Дни на отворените врати“ на „Европейска седмица на регионите и градовете“, за да се избегне объркване с „Дните на отворените врати“, които се организират всяка година през май в Брюксел от всички институции на ЕС по повод Деня на Европа, както и с други подобни прояви, провеждани от представителствата на Комисията в държавите членки по същия повод.

Кои са ор​​​​ганизаторите?

Европейската седмица на регионите и градовете се организира съвместно от Европейския комитет на регионите (КР) и генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ (ГД REGIO) на Европейската комисия. В началото на годината, обикновено през януари, се отправя покана за привличане на партньори. Впоследствие се избират партньори от цяла Европа: региони и градове, групирани предимно по общи теми („регионални партньорства“), предприятия, финансови институции, международни сдружения или академични организации. Партньорите трябва да проведат семинари по въпроси от общ интерес, често свързани с усвояването на европейските структурни и инвестиционни фондове и изпълнението на други програми на ЕС.

Как е структурирана п​​​​рограмата?

Програмата е организирана около една основна тема и няколко подтеми. Сесиите се организират от три категории партньори: 1) градове и региони; 2) партньори от европейските институции; и 3) дружества, финансови институции и местни и европейски сдружения. От 2020 г. насам, в отговор на пандемията от COVID-19, Европейската седмица на регионите и градовете се превърна в цифрова проява, включваща виртуални работни сесии и възможности за работа в мрежа за партньорите и участниците. През 2022 г. организаторите предлагат ограничен брой прояви в комбиниран режим в отговор на изразеното от партньорите на проявата предпочитание за постепенно увеличаване на участието на място.

Кой участва в Евр​​​​​​​​​​​​​​​​​​о​​​​​пейската седмица на регионите и градовете?

Участниците имат специален интерес към регионалната и селищната политика, така че повечето са длъжностни лица на местно, регионално и национално равнище, както и на равнището на ЕС. Типичният участник е от регионална или местна администрация.

Какво е въ​​здействи​​​​​​​ето на Европейската седмица на регионите и градовете?

Въздействието на събитието се оценява систематично от самото начало. По-специално участниците подчертават ползата от информацията, получена от институциите на ЕС, за професионалното управление на средствата на ЕС, както и от установяването на контакти с колеги от други държави. Широкото медийно отразяване на проявата също е показателно за нейната значимост. Вече години наред близо 300 журналисти от печатни издания, радиа, телевизии и онлайн медии от цяла Европа идват в Брюксел, за да отразят събитието.

Как да кандидатствате за​​​​​​ партньор?

Подаването на кандидатури обикновено започва в края на януари всяка година. За повече информация относно подаването на кандидатури вж. уебсайта на Европейската седмица на регионите и градовете, раздел „Партньори“.

Как да кандидатствате з​а участник?

За повече информация относно това как да се регистрирате като участник в проявата вж. уебсайта на Европейската седмица на регионите и градовете ; регистрирането започва през лятото.

Как да се абонирате за бюлетина?

Абонирайте се за бюлетина на Европейската седмица на регионите и градовете .​

Прояви

Предстоящи събития

Минали събития

Мултимедийни материали

EU Regions Week - Be part of it - Register!

 

Вижте повече

 • EU Regions Week - Be part of it - Register!
  EU Regions Week - Be part of it - Register!
 • Framing the Circular Economy as an EU recovery opportunity
  Framing the Circular Economy as an EU recovery opportunity
 • Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
  Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
 • A summer street programme to give back the streets to citizens
  A summer street programme to give back the streets to citizens
 • Improving public health services in cross-border territories
  Improving public health services in cross-border territories
 • How green cities lead the way to European recovery?
  How green cities lead the way to European recovery?
 • Putting citizens first: EU cities & regions boosting digital solutions in recovery
  Putting citizens first: EU cities & regions boosting digital solutions in recovery

Следвайте ни в

За контакт

Споделяне :
 
Back to top