Европейска седмица на регионите и градовете 

event logo

​От 9 до 12 октомври 2023 г. се очаква голям брой участници в сесиите на място и изложбените пространства на тазгодишната #EURegionsWeek в Брюксел.

Ако желаете да бъдете част от Европейската седмица на регионите и градовете (#EURegionsWeek), посетете уебсайта.

Очакваме с нетърпение участието Ви в 21-вото издание на EURegionsWeek!​

Гледайте отново сесиите на EURegionsWeek 2022 г.!

Съдържание

За какв​о става дум​​а всъщност?​

Европейската седмица на регионите и градовете (#EURegionsWeek) е най-голямата годишна проява, посветена на регионалната политика. По време на тази четиридневна ежегодна проява регионите и градовете демонстрират способността си да създават растеж и работни места, да прилагат политиката на сближаване на Европейския съюз и да доказват значението на местното и регионалното равнище за доброто европейско управление.

От първото си издание през 2003 г. тя се разрасна, за да се превърне в уникална платформа за комуникация и установяване на контакти, обединяваща регионите и градовете от цяла Европа, включително техните политически представители, длъжностни лица, експерти и представители на академичните среди. Тя спомогна много за популяризирането на начина, по който регионите и градовете използват средствата на ЕС за подобряване на ежедневието на гражданите.

През октомври над 10 000 участници, включително над 1 000 оратори от цяла Европа и извън нея, ще вземат участие в обширна програма от конференции, изложби и прояви за изграждане на мрежи от контакти по въпросите на регионалното и местното развитие. Програмата се адаптира всяка година в зависимост от конкретния дневен ред на ЕС. Участието в проявата е безплатно.

Защо е необх​​од​​​​има​​​​​ седмица на регионите и градовете?

Регионите и градовете участват в разработването на повечето политики на ЕС. Поднационалните публични органи на управление в ЕС отговарят за една трета от публичните разходи (2 100 млрд. евро всяка година) и за две трети от публичните инвестиции (приблизително 200 млрд. евро), които често те трябва да се правят съгласно правните разпоредби на ЕС.

Как беше пост​​​​​авено н​​​​​​​​ачалото?

През 2003 г. Европейският комитет на регионите, в качеството си на асамблея на регионалните и местните власти в ЕС, покани установените в Брюксел местни и регионални представителства към Европейския съюз да отворят по едно и също време вратите си за посетители като част от съвместна концепция на „Дни на отворените врати“. През годините инициативата се разви и се превърна в ключова ежегодна проява с участието на Европейската комисия и други заинтересовани страни. През 2016 г. тя беше преименувана от „Дни на отворените врати“ на „Европейска седмица на регионите и градовете“, за да се избегне объркване с „Дните на отворените врати“, които се организират всяка година през май в Брюксел от всички институции на ЕС по повод Деня на Европа, както и с други подобни прояви, провеждани от представителствата на Комисията в държавите членки по същия повод.

Кои са ор​​​​ганизаторите?

Европейската седмица на регионите и градовете се организира съвместно от Европейския комитет на регионите (КР) и генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ (ГД REGIO) на Европейската комисия. В началото на годината, обикновено през януари, се отправя покана за привличане на партньори. Впоследствие се избират партньори от цяла Европа: региони и градове, групирани предимно по общи теми („регионални партньорства“), предприятия, финансови институции, международни сдружения или академични организации. Партньорите трябва да проведат семинари по въпроси от общ интерес, често свързани с усвояването на европейските структурни и инвестиционни фондове и изпълнението на други програми на ЕС.

Как е структурирана п​​​​рограмата?

Програмата е организирана около една основна тема и няколко подтеми. Сесиите се организират от три категории партньори: 1) градове и региони; 2) партньори от европейските институции; и 3) дружества, финансови институции и местни и европейски сдружения. ​

Кой участва в Евр​​​​​​​​​​​​​​​​​​о​​​​​пейската седмица на регионите и градовете?

Участниците имат специален интерес към регионалната и селищната политика, така че повечето са длъжностни лица на местно, регионално и национално равнище, както и на равнището на ЕС. Типичният участник е от регионална или местна администрация.

Какво е въ​​здействи​​​​​​​ето на Европейската седмица на регионите и градовете?

Въздействието на събитието се оценява систематично от самото начало. По-специално участниците подчертават ползата от информацията, получена от институциите на ЕС, за професионалното управление на средствата на ЕС, както и от установяването на контакти с колеги от други държави. Широкото медийно отразяване на проявата също е показателно за нейната значимост. Вече години наред близо 300 журналисти от печатни издания, радиа, телевизии и онлайн медии от цяла Европа идват в Брюксел, за да отразят събитието.

Как да кандидатствате за​​​​​​ партньор?

Подаването на кандидатури обикновено започва в края на януари всяка година. За повече информация относно подаването на кандидатури вж. уебсайта на Европейската седмица на регионите и градовете, раздел „Партньори“.

Как да кандидатствате з​а участник?

За повече информация относно това как да се регистрирате като участник в проявата вж. уебсайта на Европейската седмица на регионите и градовете ; регистрирането започва през лятото.

Как да се абонирате за бюлетина?

Абонирайте се за бюлетина на Европейската седмица на регионите и градовете .​

Минали ​събития​

Минали събития

Podcasts

Episode 5: EU stands with refugees

 

​Since February 2022, over seven million refugees left the Ukrainian territory, with a large amount finding shelter in Poland. How do Polish cities manage to integrate those citizens? Does the initial solidarity of the local population lasts? Being the Mayor of Łódź since 2010, Hanna Zdanowska, this episode's guest, explains the dynamics, the current state of affairs and talks about the benefits of having more people living in the city.​

Вижте повече

 • Episode 5: EU stands with refugees
  Episode 5: EU stands with refugees
 • Episode 4: Voices of You(th)
  Episode 4: Voices of You(th)
 • Episode 3: The EU's geography of discontent
  Episode 3: The EU's geography of discontent
 • "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
  "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
 • Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
  Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
 • Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)
  Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)

Мултимедийни материали

Opening Session

 

Вижте повече

 • Opening Session
  Opening Session
 • Europe's cohesion: building together the future of the EU
  Europe's cohesion: building together the future of the EU
 • Europe's cohesion: making the EU deliver for people
  Europe's cohesion: making the EU deliver for people
 • Europe's cohesion: a key for social progress
  Europe's cohesion: a key for social progress
 • Good morning regions: episode #1
  Good morning regions: episode #1
 • Good morning regions: episode #2
  Good morning regions: episode #2
 • Good morning regions: episode #3
  Good morning regions: episode #3
 • Good morning regions: episode #4
  Good morning regions: episode #4
 • EU Regions Week - Be part of it - Register!
  EU Regions Week - Be part of it - Register!
 • Framing the Circular Economy as an EU recovery opportunity
  Framing the Circular Economy as an EU recovery opportunity
 • Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
  Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
 • A summer street programme to give back the streets to citizens
  A summer street programme to give back the streets to citizens
 • Improving public health services in cross-border territories
  Improving public health services in cross-border territories
 • How green cities lead the way to European recovery?
  How green cities lead the way to European recovery?
 • Putting citizens first: EU cities & regions boosting digital solutions in recovery
  Putting citizens first: EU cities & regions boosting digital solutions in recovery

Следвайте ни в

За контакт

Споделяне:
 
Back to top