Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Добре дошли в Европейския комитет на регионите  

​​Новият мандат

Членовете на КР и техните заместници се назначават за срок от пет години, колкото е продължителността на мандата на КР. Следващият мандат започва на 26 януари 2020 г. и ще продължи до 25 януари 2025 г. В началото на новия мандат трябва да бъдат назначени всички членове на КР, както и да се възстановят всички органи, включително Бюрото, комисиите, работните групи и междурегионалните групи. На първото заседание на пленарната сесия членовете избират нов председател, заместник-председател и Бюро.

КР накратко

Европейският комитет на регионите е Асамблея на представителите на местните и регионалните власти в Европейския съюз. От 1994 г. неговата мисия е да представлява и утвърждава интересите на местните и регионалните власти в рамките на европейския процес на вземане на решения. Така от седалището си в Брюксел Европейският комитет на регионите допринася за създаването на все по-тесен съюз между народите и териториите в Европа, в който решенията се вземат на равнище, възможно най-близо до гражданите, съгласно принципа на субсидиарност.

Ролята на членовете на КР

Членовете на КР заседават на пленарна сесия в Брюксел за разглеждане и приемане на становища, доклади и резолюции. На пленарните сесии гостуват членове на Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета, както и представители на председателството на ЕС, поканени за участие в обсъжданията на въпроси от особен интерес за регионите и градовете.

Членовете участват в работата на тематичните комисии на КР и могат да бъдат определени за докладчици с цел изготвяне на становища.

Members Village CoR.jpg

138-а пленарна сесия

Пленарната сесия през февруари 2020 г. ще бъде учредителна сесия за шестия мандат на Европейския комитет на регионите и ще бъде организирана различно в сравнение с обикновена пленарна сесия.

Първата част, в следобедните часове на 11 февруари, вторник, ще бъде посветена на официалното конституиране на Европейския комитет на регионите (КР), както и на приемането на дневния ред и избирателните правила.

След това заседанието ще бъде прекъснато, за да се даде възможност на политическите групи и националните делегации да проведат свои подготвителни заседания.

Сутринта на 12 февруари, сряда, пленарната сесия ще бъде посветена на избора на председател, първи заместник-председател, други заместник-председатели и останалите членове на Бюрото.

След първоначалното заседание на новото Бюро на КР пленарната сесия ще бъде възобновена в 14,30 ч. за провеждане на няколко политически дискусии, включително дебат относно конференцията за бъдещето на Европа с участието на Dubravka Šuica, заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на демокрацията и демографията. Пленарната асамблея ще обсъди и гласува резолюциите и становищата, посочени по-долу.

Създаването на новите комисии ще се състои сутринта на 13 февруари, четвъртък.​


Contact:
Contact Person: Registry
Organizer: Registry

 Related Press Releases

Related Press Releases
Европейски зелен пакт — приносът на малките общности може да бъде много голям
Европейски зелен пакт — приносът на малките общности може да бъде много голям
Press release | Environment policy;
Големите индустриални планове и инвестиционните стратегии в световен мащаб за декарбонизиране на световната икономика може да се намират на масата на големите европейски столици, но най-силно засегнати от средиземноморската буря „Глория“ бяга малките крайбрежни общности. Подобщинските общности се намират на предната линия по отношение на въздействието на климата, като същевременно продължават да са от основно значение за въвеждането на мерки за адаптиране към глобалното затопляне. С оглед на това, че Зеленият пакт се превръща в основен приоритет на ЕС, Европейският комитет на регионите призовава за повече средства и специално съобразени програми за общностите на подобщинско равнище, включително острови, слабо населени общности, села и окръзи. 
Свързана информация