Машинен превод
 
Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
130th CoR plenary session  

The members of the European Commitee of the Regions met on Wednesday 4th and Thursday 5th July in the 130th plenary session.

On the first day, representatives of national associations of local and regional authorities discussed with CoR members about the Future of Europe. Ms Juliane Bogner-Strauss, Federal Minister for women, families and youth, presented the priorities of the Austrian Presidency of the Council of the European Union.

On the second day, Mr Miguel Arias Cañete, Commissioner for Climate Action & Energy, Mr Tomasz Chruszczow, High-Level Climate Champion of the Polish Ministry of the Environment, Mr Ashok Alexander Sridharan, President of ICLEI, and Mariusz Skiba, Deputy Mayor of Katowice, discussed with members about climate change.

Eleven opinions were on the agenda of the plenary session:

Eastern Partnership deliverables for 2020: The contribution of local and regional authorities, rapporteur Mr Sören Herbst (DE/EPP)

Action plan to support the protection of public spaces, rapporteur Mr Jean-François Barnier (FR/ALDE)

Implementation assessment of the urban agenda for the EU, rapporteur Mr Kieran McCarthy (IE/EA)

Boosting growth and cohesion in EU border regions, rapporteur Mr János Ádám Karácsony (HU/EPP)

Proposal for a Directive on unfair trading practices in business-to-business relationships in the food supply chain, rapporteur Mr Jacques Blanc (FR/EPP)

The public procurement package, rapporteur Mr Adrian Ovidiu Teban (RO/EPP)

Reform proposals for the economic and monetary union, rapporteur Mr Christophe Rouillon (FR/PES)

Local and regional incentives to promote healthy and sustainable diets, rapporteur Mr Nikolaos Chiotakis (EL/EPP)

Transparent and predictable working conditions in the European Union, rapporteur Ms Isolde Ries (DE/PES)

Climate governance after 2020, a European and global perspective – a contribution to the UNFCCC COP24, rapporteur Mr Andrew Varah Cooper (UK/EA)

Delivering on low-emission mobility, rapporteur Mr Michiel Scheffer (NL/ALDE)


 

 Associated Press Releases

Associated Press Releases
Изменение на климата — необходими са по-големи амбиции и ново управление за изпълнението на целите на Парижкото споразумение
Изменение на климата — необходими са по-големи амбиции и ново управление за изпълнението на целите на Парижкото споразумение
Press release06.07.2018 | Climate change policy;
Пет месеца преди преговорите по въпросите на климата в рамките на COP24 на ООН в Катовице, Полша, Европейският комитет на регионите (КР) проведе дебат на високо равнище относно действията в областта на климата. Местните и регионалните лидери на ЕС приеха становище относно „Управлението в областта на климата след 2020 г.“ , в което е изложена позицията на Комитета за начините за прилагане на практика на Парижкото споразумение — т.нар. парижки наръчник. Без официалното участие на местните и регионалните органи на управление ще се запазят разликите между ангажиментите по отношение на климата и постиженията, необходими за ограничаването на повишаването на температурата значително под 2°C. КР подкрепя предложението на докладчика Андрю Купър (Обединеното кралство/EA) за преодоляване на разликите по отношение на емисиите посредством определени на местно равнище приноси. 
Миграция, сближаване, климат: ‎ местни и регионални лидери обсъждат бъдещето на Европа
Миграция, сближаване, климат: ‎ местни и регионални лидери обсъждат бъдещето на Европа
Press release29.06.2018 | Cohesion policy reform;Migration, asylum and integration of migrants;Climate change policy;
Местни и регионални лидери от ЕС ще се съберат в Брюксел на 4 и 5 юли, за да обсъдят въпросите, които са от най-голямо значение за регионите и градовете. На първия ден от пленарното заседание към членовете на Европейския комитет на регионите (КР) ще се присъединят лидери от национални сдружения на местните и регионалните власти, за да предложат начини за създаване на устойчива, приобщаваща и иновационна Европа. На следващия ден, и не дълго след като ЕС увеличи своите цели в областта на енергетиката и климата за 2030 г., Мигел Ариас Канете, комисарят на ЕС по въпросите на климата и енергетиката, специалният пратеник на Полша за изменението на климата и градските лидери от Бон (домакин на разговорите за климата на COP23) и Катовице (домакин на COP24) ще водят дискусии за това какво трябва да направи ЕС, за да изпълни ангажиментите, поети в Парижкото споразумение относно изменението на климата. Ще бъдат обявени носителите на наградата „Предприемчив европейски регион“ за 2019 г., като ще бъдат удостоени регионите с най-успешни предприемачески стратегии в Европа. Членовете на КР ще насочат вниманието си и към два от най-належащите местни и регионални въпроса — политиката на ЕС в областта на миграцията и регионалната политика — и ще обсъдят плановете на Австрия за предстоящото шестмесечно председателство на ЕС. 


 


Contact:
Organizer: European Committee of the Regions
Споделяне :