Проучвания 

За да осигури оптимална информационна подкрепа за нашите докладчици и членове, Европейският комитет на регионите (КР) може да поиска помощ от външни експерти за извършване на научни проучвания по определени теми от интерес.

В допълнение към тези проучвания, публикувани от КР, Европейската парламентарна служба за научни изследвания (EPRS) също изготвя брифинги и анализи във връзка с консултативната работа на КР и я подкрепя по силата на Споразумението за сътрудничество между Европейския комитет на регионите и Европейския парламент от 5 февруари 2014 г.


​​Browse ​studies by year:


​​

Проучвания

 • The Future of Regional Smart Specialisation Strategies - Sustainable, Inclusive and Resilient

  дата на публикуване: 26/05/2023Тема: Research and innovation, Smart specialisation, Digital policy and connectivityAвтор: Susanna Fontana, Fabio Bisogni (Fondazione FORMIT), Robin Renwick (Trilateral Research Limited)
   

 • New avenues for functional cooperation at local and regional level in EaP countries

  дата на публикуване: 24/05/2023Тема: Eastern PartnershipAвтор: Agnieszka Kulesa and Piotr Kazmierkiewicz (CASE- Center for Economic and Social Research), Riya Roy and Elitsa Garnizova (LSE Consulting)
 • The cost of non-rurality - preparing for a better urban-rural balance in EU funding

  дата на публикуване: 28/04/2023Тема: AgricultureAвтор: Jorge Núñez Ferrer, Tamás Kiss-Gálfalvi, Doina Postica (CEPS), Izabela Marcinkowska and Karolina Zubel (CASE)
 • The impact of EU climate and energy initiatives on cities climate transition

  дата на публикуване: 28/04/2023Тема: Climate change policy, Energy efficiency, Green DealAвтор: Michela Gasperini, Per Lundberg, Agnieszka Markowska, Isa Vroom
 • Digital Resilience

  дата на публикуване: 28/04/2023Тема: Digital agenda, Digital policy and connectivity, Research and innovationAвтор: Simona Cavallini, Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.), Gabriele Casalini, Giorgos Verdi, Antonio Grasso (European DIGITAL SME Alliance), Edited by Ruth Harland
 • The role of Mediterranean cities and regions in building urban health policies, in particular through sustainable urban mobility measures

  дата на публикуване: 17/04/2023Тема: Euro-Mediterranean Partnership, Urban policy, Sustainable mobility, Public healthAвтор: Raffaele Alfonsi, Gabriele Giustiniani, Matteo Grassi
 • Overview: Cohesion Policy benchmarks beyond GDP to better reflect well-being standard of living

  дата на публикуване: 06/03/2023Тема: Cohesion policy reformAвтор: Kai Böhme, Kirsti Hagemann, Bozhidar Ivanov, Paola Marinović and Sabine Zillmer
Споделяне:
 
Back to top