Публикации 

Европейският комитет на регионите (КР) ежегодно изготвя редица цифрови публикации — от диплянки до цветни брошури — в подкрепа на законодателната работа на своите членове. Тези публикации са предназначени както за широката общественост, така и за местните и регионалните власти. Те имат за цел да повишават осведомеността относно развитието на политиките на ЕС и значението на дейностите на КР.

Цифровата версия на тези брошури, които КР предоставя също и на хартиен носител, може да бъде намерена на тази страница.

Налични са също и специална страница, свързана с визуалната идентичност на КР, и неговото лого.

Browse by year:​​​​​​ • The Green Deal goes local!

  The Green Deal goes local!
  дата на публикуване: 26/05/2023Тема: Climate change policy, Environment policy
 • Find out more about the Alliance

  Find out more about the Alliance
  дата на публикуване: 26/05/2023Тема: Cohesion policy reform, Territorial cohesion, Cross-border and territorial cooperation, European Structural and Investment Funds, Financial instruments for cohesion, Multi-annual financial framework (MFF)
 • European Committee of the Regions Annual Impact Report 2022 – Executive Summary

  European Committee of the Regions Annual Impact Report 2022 – Executive Summary
  дата на публикуване: 22/03/2023Тема: Ukraine, Green Deal, Future of Europe, Cohesion policy reform
Споделяне:
 
Back to top