Публикации 

Европейският комитет на регионите (КР) ежегодно изготвя редица цифрови публикации — от диплянки до цветни брошури — в подкрепа на законодателната работа на своите членове. Тези публикации са предназначени както за широката общественост, така и за местните и регионалните власти. Те имат за цел да повишават осведомеността относно развитието на политиките на ЕС и значението на дейностите на КР.

Цифровата версия на тези брошури, които КР предоставя също и на хартиен носител, може да бъде намерена на тази страница.

Налични са също и специална страница, свързана с визуалната идентичност на КР, и неговото лого.

Browse by year:​​​​​​ • Portraits and functions 2020-2025

  Portraits and functions 2020-2025
  дата на публикуване: 24/10/2022Тема: Public administration, EU communication policy, CitizenshipAвтор: Directorate of Communication
  налични езици (1)
  1. français(335.44 KB-PDF)Изтегляне
   Portraits et fonctions 2020-2025
  Търсите текста на друг език, който не е в списъка?  Научете защо го няма.
 • European Committee of the Regions at a glance 2022

  European Committee of the Regions at a glance 2022
  дата на публикуване: 17/10/2022Тема: EU communication policy, Public administration
  налични езици (23)
  1. English(1010.78 KB-PDF)Изтегляне
  2. français(1009.33 KB-PDF)Изтегляне
  3. dansk(1014.25 KB-PDF)Изтегляне
  4. Deutsch(1011.54 KB-PDF)Изтегляне
  5. español(1010.79 KB-PDF)Изтегляне
  6. italiano(1008.76 KB-PDF)Изтегляне
  7. Nederlands(1003.86 KB-PDF)Изтегляне
  8. português(1015.31 KB-PDF)Изтегляне
  9. svenska(1007.35 KB-PDF)Изтегляне
  10. Čeština(971.06 KB-PDF)Изтегляне
  11. ελληνικά(993.82 KB-PDF)Изтегляне
  12. eesti(958.36 KB-PDF)Изтегляне
  13. suomi(963.21 KB-PDF)Изтегляне
  14. Gaeilge(996.97 KB-PDF)Изтегляне
  15. hrvatski(966.63 KB-PDF)Изтегляне
  16. magyar(1.03 MB-PDF)Изтегляне
  17. lietuvių(964.93 KB-PDF)Изтегляне
  18. latviešu(979.46 KB-PDF)Изтегляне
  19. Malti(1005.09 KB-PDF)Изтегляне
  20. polski(975.47 KB-PDF)Изтегляне
  21. română(968.13 KB-PDF)Изтегляне
  22. slovenčina(969.54 KB-PDF)Изтегляне
  23. slovenščina(1010.46 KB-PDF)Изтегляне
  Търсите текста на друг език, който не е в списъка?  Научете защо го няма.
 • EU Annual Report on the State of Regions and Cities 2022

  EU Annual Report on the State of Regions and Cities 2022
  дата на публикуване: 11/10/2022Тема: Ukraine, Public health, Cohesion policy reform, Climate change policy
 • Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете: Информационен фиш за 2022 г

  Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете: Информационен фиш за 2022 г
  дата на публикуване: 11/10/2022Тема: Ukraine, Climate change policy, Environment policy, Cohesion policy reform
  налични езици (23)
  1. English(3.33 MB-PDF)Изтегляне
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities: Factsheet 2022
  2. français(3.32 MB-PDF)Изтегляне
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes: Fiche d’information 2022
  3. dansk(3.49 MB-PDF)Изтегляне
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand: Faktablad 2022
  4. Deutsch(3.34 MB-PDF)Изтегляне
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte: Infoblatt 2022
  5. español(3.34 MB-PDF)Изтегляне
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades: Ficha informativa 2022
  6. italiano(3.33 MB-PDF)Изтегляне
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città: Edizione 2022
  7. Nederlands(3.59 MB-PDF)Изтегляне
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU: Factsheet 2022
  8. português(3.33 MB-PDF)Изтегляне
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios: Ficha de informação 2022
  9. svenska(3.7 MB-PDF)Изтегляне
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner: Faktablad 2022
  10. Čeština(3.6 MB-PDF)Изтегляне
   Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst: Informativní přehled za rok 2022
  11. ελληνικά(3.62 MB-PDF)Изтегляне
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών: Θεματικό δελτίο 2022
  12. eesti(3.33 MB-PDF)Изтегляне
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta: Teabeleht 2022:
  13. suomi(3.49 MB-PDF)Изтегляне
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta: Tietokooste 2022
  14. Gaeilge(3.63 MB-PDF)Изтегляне
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha: Bileog eolais 2022
  15. hrvatski(3.31 MB-PDF)Изтегляне
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova: Informativni članak 2022.
  16. magyar(3.33 MB-PDF)Изтегляне
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről: Tájékoztató (2022)
  17. lietuvių(3.32 MB-PDF)Изтегляне
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2022 m. informacijos suvestinė
  18. latviešu(3.74 MB-PDF)Изтегляне
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās”: 2022. gada faktu lapa
  19. Malti(3.71 MB-PDF)Изтегляне
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet: Skeda informattiva 2022
  20. polski(3.49 MB-PDF)Изтегляне
   Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast: Arkusz informacyjny 2022 r
  21. română(3.33 MB-PDF)Изтегляне
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor: Fișă informativă pentru anul 2022
  22. slovenčina(3.71 MB-PDF)Изтегляне
   Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest: Prehľad za rok 2022
  23. slovenščina(3.7 MB-PDF)Изтегляне
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih: Informativni pregled za leto 2022
  Търсите текста на друг език, който не е в списъка?  Научете защо го няма.
 • Green deal handbook

  Green deal handbook
  дата на публикуване: 15/09/2022Тема: Green Deal, Environment policy
   
 • Portraits and functions 2020-2025

  Portraits and functions 2020-2025
  дата на публикуване: 29/06/2022Тема: Public administration, EU communication policy, CitizenshipAвтор: Directorate of Communication
  налични езици (1)
  1. français(341.68 KB-PDF)Изтегляне
   Portraits et fonctions 2020-2025
  Търсите текста на друг език, който не е в списъка?  Научете защо го няма.
 • Europe closer to the people

  Europe closer to the people
  дата на публикуване: 29/06/2022Тема: Public health, Cohesion policy reform, Environment policy, Ukraine, Future of Europe, Green Deal
 • YFactor. Connecting You[th] EU: Perspectives of EU’s rural youth regarding (digital) connectivity

  YFactor. Connecting You[th] EU: Perspectives of EU’s rural youth regarding (digital) connectivity
  дата на публикуване: 04/03/2022Тема: Rural development, Agriculture
 • Манифестът от Марсилия на местните и регионалните лидери: „Европа започва в нейните региони, градове и села“

  Манифестът от Марсилия на местните и регионалните лидери: „Европа започва в нейните региони, градове и села“
  дата на публикуване: 03/03/2022Тема: Future of Europe, Cohesion policy reform, Area of freedom, security and justice, Eastern Partnership, Migration, asylum and integration of migrants, Radicalisation, Terrorism and Security, Agriculture, Judicial cooperation, Rural development, Education, Social economy, Social protection, Urban policy
  налични езици (23)
  1. English(114.39 KB-PDF)Изтегляне
   The Marseille Manifesto of local and regional leaders
  2. français(123.75 KB-PDF)Изтегляне
   Le manifeste de Marseille des responsables politiques locaux et régionaux: «L’Europe commence dans ses propres régions, ses propres villes et ses propres villages»
  3. dansk(115.17 KB-PDF)Изтегляне
   Lokale og regionale lederes Marseillemanifest: "Europa begynder i regioner, byer og landsbyer"
  4. Deutsch(117.63 KB-PDF)Изтегляне
   Manifest von Marseille der Kommunal- und Regionalpolitiker: „Europa beginnt in den Regionen, Städten und Gemeinden“
  5. español(121.15 KB-PDF)Изтегляне
   El manifiesto de Marsella de los líderes regionales y locales: «Europa empieza en sus regiones, ciudades y pueblos»
  6. italiano(120.98 KB-PDF)Изтегляне
   Il "Manifesto di Marsiglia" dei leader locali e regionali: "L'Europa comincia nelle regioni, nelle città e nei piccoli comuni"
  7. Nederlands(114.98 KB-PDF)Изтегляне
   Het Manifest van Marseille van lokale en regionale leiders: “Europa begint in zijn regio’s, steden en dorpen”
  8. português(122.33 KB-PDF)Изтегляне
   Manifesto de Marselha dos dirigentes locais e regionais: «A Europa começa nas suas regiões, municípios e aldeias»
  9. svenska(121.35 KB-PDF)Изтегляне
   De lokala och regionala ledarnas Marseillemanifest: ”Europa börjar i regionerna, städerna och byarna”
  10. Čeština(116.55 KB-PDF)Изтегляне
   Marseilleský manifest místních a regionálních představitelů „Evropa začíná v regionech, městech a obcích“
  11. ελληνικά(155.32 KB-PDF)Изтегляне
   Το «Μανιφέστο της Μασσαλίας» των τοπικών και περιφερειακών ηγετών «Η Ευρώπη έχει ως αφετηρία τις περιφέρειες, τις πόλεις και τα χωριά της»
  12. eesti(120.02 KB-PDF)Изтегляне
   Kohalike ja piirkondlike juhtide Marseille’ manifest „Euroopa saab alguse oma piirkondadest, linnadest ja küladest“
  13. suomi(113.43 KB-PDF)Изтегляне
   Paikallis- ja aluepäättäjien Marseillen manifesti ”Eurooppa alkaa sen alueilta, kunnista ja kylistä”
  14. Gaeilge(121.09 KB-PDF)Изтегляне
   Forógra Marseille ó cheannairí áitiúla agus réigiúnacha: ‘Is sna réigiúin, sna cathracha agus sna sráidbhailte a thosaíonn an Eoraip’
  15. hrvatski(120.46 KB-PDF)Изтегляне
   Marsejski manifest lokalnih i regionalnih čelnika i čelnica: „Europa počinje u svojim regijama, gradovima i selima”
  16. magyar(123.3 KB-PDF)Изтегляне
   A helyi és regionális vezetők marseille-i nyilatkozata: „Európa a régióiban, városaiban és falvaiban kezdődik”
  17. lietuvių(121.34 KB-PDF)Изтегляне
   Vietējā un reģionālā līmeņa vadītāju Marseļas manifests: “Eiropa sākas reģionos, pilsētās un ciematos”
  18. latviešu(120.76 KB-PDF)Изтегляне
   Vietējā un reģionālā līmeņa vadītāju Marseļas manifests: “Eiropa sākas reģionos, pilsētās un ciematos”
  19. Malti(117.13 KB-PDF)Изтегляне
   Il-Manifest ta’ Marsilja tal-mexxejja lokali u reġjonali: “L-Ewropa tibda fir-reġjuni, il-bliet u l-irħula tagħha”
  20. polski(123.09 KB-PDF)Изтегляне
   Manifest z Marsylii przywódców lokalnych i regionalnych: „Europa zaczyna się w regionach, miastach i wsiach”
  21. română(121.49 KB-PDF)Изтегляне
   Manifestul de la Marsilia al liderilor locali și regionali: „Europa începe în regiunile, orașele și satele sale”
  22. slovenčina(123.18 KB-PDF)Изтегляне
   Marseillský manifest miestnych a regionálnych lídrov: „Európa sa začína v jej regiónoch, mestách a obciach“
  23. slovenščina(119.78 KB-PDF)Изтегляне
   Marsejski manifest lokalnih in regionalnih voditeljev: „Evropa se začne v regijah, mestih in vaseh“
  Търсите текста на друг език, който не е в списъка?  Научете защо го няма.
 • Декларация на регионите и градовете на Европейския съюз относно солидарността с Украйна

  Декларация на регионите и градовете на Европейския съюз относно солидарността с Украйна
  дата на публикуване: 02/03/2022Тема: Ukraine, Migration, asylum and integration of migrants, External border protection, Eastern Partnership, Area of freedom, security and justice
  налични езици (24)
  1. English(149.58 KB-PDF)Изтегляне
   Declaration of the European Union’s Regions and Cities on Solidarity with Ukraine
  2. français(149.21 KB-PDF)Изтегляне
   Déclaration des régions et des villes de l’Union européenne sur la Solidarité avec l’Ukraine
  3. dansk(151.45 KB-PDF)Изтегляне
   Erklæring fra Den Europæiske Unions regioner og byer om solidaritet med Ukraine
  4. Deutsch(151.82 KB-PDF)Изтегляне
   Erklärung der Regionen und Städte der Europäischen Union zur Solidarität mit der Ukraine
  5. español(148.76 KB-PDF)Изтегляне
   Declaración de las regiones y ciudades de la Unión Europea en solidaridad con Ucrania
  6. italiano(146.06 KB-PDF)Изтегляне
   Dichiarazione di solidarietà con l’Ucraina delle regioni e delle città dell’Unione europea
  7. Nederlands(150.25 KB-PDF)Изтегляне
   Verklaring van de regio’s en steden van de Europese Unie over solidariteit met Oekraïne
  8. português(149.72 KB-PDF)Изтегляне
   Declaração das regiões e dos municípios da União Europeia de solidariedade para com a Ucrânia
  9. svenska(147.57 KB-PDF)Изтегляне
   Förklaring från Europeiska unionens regioner och städer om solidaritet med Ukraina
  10. Čeština(147.89 KB-PDF)Изтегляне
   Prohlášení regionů a měst Evropské unie o solidaritě s Ukrajinou
  11. ελληνικά(155.42 KB-PDF)Изтегляне
   Δήλωση αλληλεγγύης των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία
  12. eesti(146.19 KB-PDF)Изтегляне
   Euroopa Liidu piirkondade ja linnade solidaarsusdeklaratsio on Ukrainaga
  13. suomi(145.67 KB-PDF)Изтегляне
   Euroopan unionin alueiden ja kuntien julkilausuma solidaarisuudesta Ukrainaa kohtaan
  14. hrvatski(145.92 KB-PDF)Изтегляне
   Deklaracija regija i gradova Europske unije o solidarnosti s Ukrajinom
  15. magyar(150.43 KB-PDF)Изтегляне
   Az Európai Unió régióinak és városainak nyilatkozata az Ukrajnával vállalt szolidaritásról
  16. lietuvių(148.48 KB-PDF)Изтегляне
   Europos Sąjungos regionų ir miestų deklaracija dėl solidarumo su Ukraina
  17. latviešu(149.35 KB-PDF)Изтегляне
   Eiropas Savienības reģionu un pilsētu deklarācija par solidaritāti ar Ukrainu
  18. Malti(150.7 KB-PDF)Изтегляне
   Dikjarazzjoni tar-reġjuni u l-bliet tal-Unjoni Ewropea dwar is-solidarjetà mal-Ukrajna
  19. polski(150.65 KB-PDF)Изтегляне
   Deklaracja regionów i miast Unii Europejskiej w sprawie solidarności z Ukrainą
  20. română(148.77 KB-PDF)Изтегляне
   Declarația regiunilor și localităților Uniunii Europene privind solidaritatea cu Ucraina
  21. slovenčina(148.43 KB-PDF)Изтегляне
   Vyhlásenie regiónov a miest Európskej únie o solidarite s Ukrajinou
  22. slovenščina(144.19 KB-PDF)Изтегляне
   Izjava regij in mest Evropske unije o solidarnosti z Ukrajino
  23. Russian | русский(266.31 KB-PDF)Изтегляне
  24. Ukranian | український(442.25 KB-PDF)Изтегляне
  Търсите текста на друг език, който не е в списъка?  Научете защо го няма.
 • Cohesion- our fundamental value

  Cohesion- our fundamental value
  дата на публикуване: 28/02/2022Тема: Cohesion policy reform, Cross-border and territorial cooperation, European Structural and Investment Funds, Financial instruments for cohesion, Multi-annual financial framework (MFF), Territorial cohesion, Urban policy
 • Citizens, local politicians and the future of Europe

  Citizens, local politicians and the future of Europe
  дата на публикуване: 24/02/2022Тема: Future of Europe, Citizenship, Demographic change
  налични езици (2)
  1. français(2.77 MB-PDF)Изтегляне
   Les citoyens, les élus locaux et l’avenir de l’Europe
  2. Deutsch(3.07 MB-PDF)Изтегляне
   Bürgerinnen und Bürger, Kommunal- und Regionalpolitiker:innen und die Zukunft Europas
  Търсите текста на друг език, който не е в списъка?  Научете защо го няма.
 • Доклад на групата на високо равнище по въпросите на европейската демокрация

  Доклад на групата на високо равнище по въпросите на европейската демокрация
  дата на публикуване: 03/02/2022Тема: Future of Europe, Citizenship
  налични езици (22)
  1. English(1.18 MB-PDF)Изтегляне
   Report of the High Level Group on European Democracy
  2. français(1.31 MB-PDF)Изтегляне
   Rapport du groupe de haut niveau sur la démocratie européenne
  3. dansk(1.26 MB-PDF)Изтегляне
   Rapport fra gruppen på højt plan om europæisk demokrati
  4. Deutsch(1.29 MB-PDF)Изтегляне
   Bericht der Hochrangigen Gruppe „Europäische Demokratie“
  5. español(1.27 MB-PDF)Изтегляне
   Informe del Grupo de Alto Nivel sobre la Democracia Europea
  6. italiano(1.26 MB-PDF)Изтегляне
   Relazione del gruppo ad alto livello sulla democrazia europea
  7. Nederlands(1.28 MB-PDF)Изтегляне
   Verslag van de Groep op hoog niveau inzake Europese democratie
  8. português(1.26 MB-PDF)Изтегляне
   Relatório do Grupo de Alto Nível para a Democracia Europeia
  9. svenska(1.25 MB-PDF)Изтегляне
   Rapport från högnivågruppen för europeisk demokrati
  10. Čeština(1.34 MB-PDF)Изтегляне
   Zpráva skupiny na vysoké úrovni pro evropskou demokracii
  11. ελληνικά(1.38 MB-PDF)Изтегляне
   Έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της ΕτΠ για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία
  12. eesti(1.13 MB-PDF)Изтегляне
   Euroopa demokraatia kõrgetasemelise töörühma
  13. suomi(1.25 MB-PDF)Изтегляне
   Eurooppalaista demokratiaa käsittelevän korkean tason ryhmän raportti
  14. hrvatski(1.27 MB-PDF)Изтегляне
   Izvješće Skupine na visokoj razini za europsku demokraciju
  15. magyar(1.31 MB-PDF)Изтегляне
   Az európai demokráciával foglalkozó magas szintű munkacsoport jelentése
  16. lietuvių(1.28 MB-PDF)Изтегляне
   Aukšto lygio grupės Europos demokratijos klausimais pranešima
  17. latviešu(1.28 MB-PDF)Изтегляне
   Augsta līmeņa grupas Eiropas demokrātijas jautājumos ziņojums
  18. Malti(1.36 MB-PDF)Изтегляне
   Rapport tal-Grupp ta’ Livell Għoli dwar id-Demokrazija Ewropea
  19. polski(1.31 MB-PDF)Изтегляне
   Sprawozdanie grupy wysokiego szczebla ds. demokracji europejskiej
  20. română(1.29 MB-PDF)Изтегляне
   Raportul Grupului la nivel înalt pentru democraţia europeană
  21. slovenčina(1.3 MB-PDF)Изтегляне
   Správa skupiny na vysokej úrovni pre európsku demokraciu
  22. slovenščina(1.26 MB-PDF)Изтегляне
   Poročilo skupine na visoki ravni za evropsko demokracijo
  Търсите текста на друг език, който не е в списъка?  Научете защо го няма.
 • European Committee of the Regions Annual Impact Report 2021 – Executive Summary

  European Committee of the Regions Annual Impact Report 2021 – Executive Summary
  дата на публикуване: 27/01/2022Тема: Future of Europe, Green Deal, Cohesion policy reform
Споделяне:
 
Back to top