Мрежа на бившите членове на Европейския комитет на регионите 

Мрежата е нова инициатива на Европейския комитет на регионите (КР), предназначена за бивши пълноправни членове или заместници на Европейския комитет на регионите, която им предлага възможност да продължат да следят политическата дейност и дейности на КР. Тя е отворена и за други лица и приятели на КР, които желаят да предоставят своя опит и знания на КР и Европа.

Съдържание

Целта на мрежата е

 • да помага на КР да достигне до местните и регионалните съвети и до един милион местни и регионални политици във всички региони на ЕС;
 • да спомага за популяризирането на политическите инициативи на КР;
 • да предоставя информация относно политиките на Европейския съюз, които са от значение на местно и регионално равнище;
 • да Ви помогне да споделяте опита и знанията си с лицата, отговорни за вземането на решения на равнището на ЕС, чрез мрежите и дейностите на КР;
 • да Ви подкрепя да приближавате Европа до нашите граждани.

Какво предлагаме

 • покани за прояви, онлайн тематични информационни сесии и политически дебати на високо равнище;
 • общи прегледи на последните събития във връзка с политиките на ЕС, които са от значение за местното и регионалното равнище;
 • персонализирана карта за достъп или ползване на помещенията на КР в Брюксел;
 • персонализиран бюлетин на КР и ново онлайн приложение за членовете;
 • подкрепа за Вашите местни и регионални инициативи (например диалози с гражданите).

Как можете да допринесете

 • помогнете ни да популяризираме политическите инициативи и предложения на КР и общата информация за ЕС сред по-широка аудитория;
 • участвайте в местни прояви по въпроси, свързани с ЕС, организирани във Вашия регион или град;
 • предложете нови идеи или инициативи.

Документи

Мултимедийни материали

CoR president - Launch of the former Members' network (May 19, 2021)

 

Вижте повече

 • CoR president - Launch of the former Members' network (May 19, 2021)
  CoR president - Launch of the former Members' network (May 19, 2021)

За контакт

Отдел „Протокол“ на КР — Служба за посетители и бивши членове
Споделяне:
 
Back to top