Library  

Библиотечен фонд на КР

Нашият многоезичен библиотечен фонд (близо 10 000 тома) обхваща главно сферите на федерализма, регионализма и принципа на субсидиарност, както и областите за задължителна консултация: икономическо и социално сближаване, трансевропейски инфраструктурни мрежи, здравеопазване, образование, култура, политика по заетостта, социална политика, професионално обучение, околна среда и транспорт.

Разполагаме и с около 360 периодични издания, свързани с различните сфери на дейност на Комитета на регионите, които могат да се ползват на хартиен носител в читалнята на библиотеката и/или онлайн.

Услуги

За да осигурим бърз достъп до информация и да отговаряме на вашите запитвания, предлагаме:

  • компютри и безжична връзка;

  • услуги като заемане, фотокопия и др.;

съдействие при търсенето на информация от квалифицирани служители.

Кой може да ползва библиотеката?

  • служители, временно наети лица и стажанти от всички институции, органи или агенции на ЕС;

  • външни посетители.

Външни посетители

Библиотеката на КР е отворена и за специалисти и изследователи (експерти, служители от регионалните представителства, държавни служители от държавите – членки на ЕС, студенти и др.), които искат да ползват наличните публикации.

Преди да посетят библиотеката, външните посетители трябва първо да се свържат с нашия персонал.

Моля, имайте предвид, че външните посетители нямат право да заемат публикации и могат да ги ползват само на място.

Практическа информация

Свържете се с нас по електронна поща

Телефон: +32 (0) 2 546 81 95 (читалня)

Работно време
от понеделник до четвъртък: от 9,00 ч. до 12,30 ч. и от 13,30 ч. до 17,00 ч.
Петък: затворено

Адрес
Rue Belliard/Belliardstraat, 101 - 1-ви етаж
B-1040 Bruxelles/Brussel

Обществен транспорт

Станции на метрото: Maelbeek или Schuman (линии 1 и 5). Автобусна спирка: Parc Léopold.