Присъединете се към общността на младите политици! 

Програма за млади политици на изборна длъжност за 2023 г. 

Вие сте политик с мандат на местно или регионално равнище в ЕС, роден след 1 януари 1983 г.? Търсите възможности да се включите в мрежа, да обменяте най-добри практики, да събирате информация относно законодателството на ЕС и възможностите за финансиране от ЕС, да участвате в работата на Европейския комитет на регионите и да се срещнете с членове на КР и други местни, регионални и европейски политици и да обсъждате с тях? Тогава можете да кандидатствате за участие в Мрежата на младите политици на изборни длъжности!

Прочетете по-долу всички подробности за програмата на Мрежата на младите политици на изборни длъжности за 2023 г. и кандидатствайте до 10 април 2023 г.

Съдържание

Кой?

Можете да кандидатствате, ако:

 • сте избран чрез всеобщи преки избори на регионално или местно равнище в държава — членка на Европейския съюз, или в страна кандидатка за членство в ЕС;
 • сте роден след 1 януари 1983 г.;
 • не сте член на КР или заместник;
 • владеете добре английски език;
 • попълните формуляра за кандидатстване и го изпратите до 10 април 2023 г.

Кандидатите ще бъдат избрани въз основа на качеството на техните кандидатури и с оглед на това да се гарантира баланс между половете, представителството на регионално и местно равнище, политическата принадлежност и националността.

Разглеждат се само заявления на английски или френски език.

Защо?

 • създаване на контакти с други млади политици на изборна длъжност от други места в ЕС и с други политици на местно, регионално, национално и европейско равнище;
 • обмен на най-добри практики с други местни и регионални политици чрез YEPcommunity.eu;
 • разбиране на възможностите, предлагани от ЕС за местните и регионалните райони;
 • заявяване на позициите на регионите и общините в рамките на европейския законодателен процес;
 • принос към изготвянето на политиките на ЕС;
 • повишаване на популярността Ви в европейските кръгове.

Освен това избраните млади политици на изборни длъжности ще имат възможност да участват в различни комуникационни дейности, свързани с програмата.

Какво?

Програмата е структурирана около три теми.

1. Нова глава за демокрацията в ЕС

Програмата „Млади политици на изборни длъжности“ ще Ви помогне да изградите мостове между Вашия град и регион и ЕС. Тя ще ви даде вдъхновение за това как да насърчавате демокрацията на участието и ще Ви позволи да намерите начини за включване на младите хора в демократични дискусии и в местния граждански живот.

2. Справяне с кризите в областта на климата и енергетиката

По тази тема програмата „Млади политици на изборни длъжности“ ще Ви даде по-задълбочена представа за Европейския зелен пакт, за да вдъхновявате и да се вдъхновявате от проектите на други млади политици на изборни длъжности, членове на КР и други политици. Също така ще научите как да допринесете за постигането на целите на ЕС в областта на изменението на климата и неутралността по отношение на въглеродните емисии.

3. Бъдещето на политиката на сближаване

Програмата „Млади политици на изборни длъжности“ ще ви позволи да научите за предизвикателствата пред европейската политика на сближаване и за възможностите, които тя предлага. По-специално ще научите за финансирането, предоставяно на местните и регионалните власти, за вдъхновяващи иновативни проекти в подкрепа на развитието на регионите на ЕС, както и за организациите, подкрепящи местните власти при създаването и прилагането на техните идеи.

Предвижда се заседанията да се провеждат на английски език.

Кога?

Програмата „Млади политици на изборни длъжности“ за 2023 г. ще продължи до пролетта на 2024 г., като дейностите са планирани през цялата година. Някои от тях са задължителни.

След това като възпитаник на програмата ще бъдете канен да участвате в други прояви.

Това е предварителен списък на дейностите за 2023 г. Моля, имайте предвид, че датите могат да бъдат променени.

През годината могат да се добавят допълнителни дейности/прояви. Ще бъдете своевременно уведомен.

 • редовни сесии за установяване на контакти
 • участие в заседанията на комисиите и пленарните сесии на КР
 • участие в обществено обсъждане
 • 16 май: начално заседание — онлайн — задължително
 • юни: обучение на тема „Нова глава за демокрацията в ЕС“ — задължително
 • 26—27 юни EuroPCom, конференция на ЕС за публичната комуникация
 • септември: обучение по темата „Справяне с климатичните и енергийните кризи“ — задължително
 • 9—12 октомври: 21-ва Европейска седмица на регионите и градовете, сесия на „Млади политици на изборни длъжности“ — задължително
 • ноември: обучение на тема „Бъдещето на политиката на сближаване“ — задължително

Къде?

Проявите ще се провеждат онлайн и в КР в Брюксел. Ще бъдете своевременно информиран за реда и условията за участие.

Как?

За да кандидатствате, трябва да попълните следния формуляр на английски или френски език:

Кандидатствайте за членство в общността на Младите политици

Колко?

Не се отпускат надбавки за участие в онлайн прояви и дейности.

В случай на прояви, изискващи физическо присъствие в Брюксел, КР може да:

 • възстанови пътни разходи;
 • изплати фиксирана надбавка за престой при представяне на доказателство за нощувка на мястото, където се провежда заседанието.

Възстановяването на пътните разноски и изплащането на дневните надбавки зависят от наличния бюджет.

Политическите групи на КР отговарят за окончателния подбор на младите политици на изборни длъжности, които ще се включат в програмата и ще участват в проявите, за които ресурсите са ограничени.

За контакт

Дирекция „Комуникация“, екип за програмата YEP
Споделяне:
 
Back to top