Бъдещето на Европа 

Резултати от анкетата сред гражданите 

Анкетата „Бъдещето на Европа“ е изготвена от Европейския комитет на регионите, за да научи какво мислят гражданите за Европейския съюз, неговата роля, функция и бъдещите предизвикателства пред него. Анкетата е достъпна на всички официални езици на ЕС и е напълно анонимна.  

Попълнете нашата анкета

Illustration of people meeting and talking together
Съдържание

Вашето мнение за бъдещето на Европа

Окончателните резултати от анкетата „Бъдещето на Европа“ ще бъдат представени на Конференцията за бъдещето на Европа през пролетта на 2022 г. и ще бъдат публикувани и на тази страница.

Междувременно графиките по-долу показват някои от резултатите от анкетата до момента. В повечето случаи статистическите данни са налични както като обобщени данни, така и разбити по държави в ЕС.


Резултати от анкетата

Contact

Екип за местни прояви на дирекция „Комуникация“
Share:
Back to top