Бъдещето на Европа 2020  През последните години правителствата и парламентите от всички ешелони все по-често включват гражданите в процеса на вземане на решения чрез широко участие за подобряване на качеството и прозрачността на политиките и ангажираността с тях на местно, национално и европейско равнище. По въпроса за бъдещето на Европа държавите — членки на ЕС, и институциите на ЕС проведоха хиляди граждански диалози и поеха ангажимент да продължат и през идните години.

 

Заедно с другите институции на ЕС КР работи за осъществяване и в бъдеще на граждански диалози и консултации, които да имат по-постоянен и структуриран формат, съчетан с механизъм за обратна връзка, като целта е по-добро включване на местното равнище в процеса на вземане на решения в ЕС. За да подготви за този нов модел, между април и юни 2019 г. КР организира поредица от семинари с експерти от регионални и местни правителства, мозъчни тръстове и фондации, както и с колеги от институциите на ЕС. Резултатът от тези семинари беше включен в сборник с възгледите на регионални политици, специалисти и академичната общност. Кликнете тук​, за да го изтеглите за повече информация относно най-добрите начини за ангажиране на гражданите.​

************


Flickr
Contact
Directorate for communication
Local events team
eulocal@cor.europa.eu​​
Lunch Time Seminars
 
Materials
 
Future of Europe campaign
 
Online survey/Mobile App
 
Twitter #Eulocal #FutureofEurope