Ангажираност  

Европейският комитет на регионите (КР) насърчава участието на всички равнища — от регионалните и местните власти до съгражданите. Научете как можете да участвате!


В онлайн проучванията, консултациите и проявите могат да участват регионални и местни власти, сдружения, НПО, експерти и представители на академичните среди.


За наградите „Предприемчив европейски регион“ (ПЕР) могат да се състезават всички региони с политически правомощия.


КР и библиотеката могат да бъдат посещавани от широката общественост.


Включете се!

Участие

изразете мнението си в рамките на консултация

посетете пленарна сесия

посетете проява в Брюксел или във Вашия град/регион

кандидатствайте за наградите „Предприемчив европейски регион“ (ПЕР)

Учене

запишете се за масовия отворен онлайн курс (МООК) на КР

посетете библиотеката на КР

вижте нашите брошури

запознайте се с нашите проучвания

потърсете документ

Организация

планирайте посещение в КР

инициирайте проява в КР

Share:
Свързана информация