Европейски трансграничен граждански алианс 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Е вропейският алианс на трансграничните граждани стартира през 2020 г. Това е инициатива, която има за цел да подобри живота на европейските граждани, живеещи в граничните региони на ЕС.

​В Европейския алианс на трансграничните граждани участват множество заинтересовани страни: 

  • ​Европейския комитет на регионите 
  • Асоциацията на европейските гранични региони (AEBR) 
  • Трансграничната оперативна мисия (MOT) 
  • Централноевропейската служба за трансгранични инициативи (CESCI)​

Съдържание

Гранични региони в ЕС​​​​

Регионите по вътрешните граници представляват 40 % от територията на ЕС, където живее 30 % от населението (150 милиона души) и работят близо 2 милиона трансгранични работници. С единния пазар и Шенгенското пространство в граничните региони бяха създадени много нови възможности и тези региони в много случаи престанаха да бъдат периферии и се превърнаха в места за растеж.

Предизвикателства пред живота в граничните региони

Въпреки това все още съществуват много пречки. Гражданите, живеещи в гранични региони, продължават да срещат трудности в ежедневието си, независимо дали става въпрос за намиране на работа, достъп до здравно обслужване, ежедневно пътуване до работното място или за преодоляване на административни проблеми. По същия начин предприятията се сблъскват с пречки, които спъват техния растеж, а местните и регионалните власти (МРВ) продължават да са изправени пред предизвикателства при установяването на по-задълбочено трансгранично сътрудничество, например относно трансграничните обществени услуги.

Тези предизвикателства станаха още по-очевидни по време на кризата, свързана с COVID-19, когато след десетилетия на свободно движение границите внезапно бяха затворени, което създаде големи затруднения за гражданите и предприятията в граничните региони и доведе до мащабни отрицателни икономически и социални последици. Поради това е от решаващо значение да се преодолеят тези пречки, за да се мобилизират възможностите, които отворените граници предлагат на гражданите и предприятията, и да се предприемат необходимите мерки за постигане и запазване на това положение дори в положение на криза.

Засилено сътрудничество

От друга страна, следва да се отбележи, че кризата стана повод за множество форми на сътрудничество и разкри трансгранични взаимовръзки и солидарност, които сега трябва да бъдат организирани и засилени чрез европейски и национални публични политики, като изцяло се вземат предвид особеностите на трансграничните региони.

Декларация и резолюция относно трансграничното сътрудничество​ 

  От дясната страна ще можете да прочетете декл​арацията на Европейския алианс на трансграничните граждани „Трансграничните региони играят централна роля за бъдещето на Европа“, която доведе до приемането на резолюцията „Визия за Европа: бъдещето на трансграничното сътрудничество“ на пленарната сесия на КР на 1 юли 2021 г.
 
Настоящата резолюция е резултат от многобройни обсъждания, консултации със заинтересованите страни и обществени консултации, проведени от юли 2020 г. до юли 2021 г., и очертава конкретни предложения на Алианса и КР за Конференцията за бъдещето на Европа.​

Документи

Споделяне:
 
Back to top