Консултации 

Съдържание

Консултациите със заинтересованите страни имат за цел да установят контакти между докладчиците и представителите на различните заинтересовани страни, като сдружения на местните и регионалните власти и местни или регионални представителства. По време на тези консултации участващите заинтересовани страни обсъждат своите възгледи с докладчика, който може да реши да ги вземе предвид в проектостановището.

По-долу може да намерите списък на консултациите със заинтересованите страни, проведени от Европейския комитет на регионите по искане на докладчици, подготвящи проектостановища за заседания на комисии.

Минали консултации

Споделяне :
 
Back to top