Консултации 

Съдържание

Консултациите със заинтересованите страни имат за цел да установят контакти между докладчиците и представителите на различните заинтересовани страни, като сдружения на местните и регионалните власти и местни или регионални представителства. По време на тези консултации участващите заинтересовани страни обсъждат своите възгледи с докладчика, който може да реши да ги вземе предвид в проектостановището.

По-долу може да намерите списък на консултациите със заинтересованите страни, проведени от Европейския комитет на регионите по искане на докладчици, подготвящи проектостановища за заседания на комисии.

Предстоящи консултации

Минали консултации

Споделяне :
 
Back to top