Сближаването — наша основна ценност 

Един от основните приоритети на Европейския комитет на регионите за периода 2020—2025 г. е да покаже, че сближаването не се свежда (само) до пари, а представлява основна ценност на Европейския съюз.

Чрез своите дейности и чрез съвместните си дейности с Алианса за сближаване (#CohesionAlliance) Комитетът се ангажира да популяризира възгледа, че икономическото, социалното и териториалното сближаване трябва да се утвърждават и зачитат във всички политики на ЕС.

Съдържание

Нашите цели

„Сближаването – наша основна ценност“ е една от трите големи инициативи на Европейския комитет на регионите (КР), сред които са и кампаниите за бъдещето на Европа и Зеления пакт .

Алиансът за сближаване (#CohesionAlliance), създаден през 2017 г. от КР и основните европейски териториални сдружения (Асамблея на европейските региони, Асоциация на европейските гранични региони, Конференция на европейските регионални законодателни събрания, Съвет на европейските общини и региони, Конференция на периферните морски региони в Европа и Евроградове), е основният и най-мощният канал, чрез който Комитетът желае да:

 • покаже, че сближаването не се свежда (само) до пари, а представлява основна ценност на Европейския съюз;
 • популяризира възгледа, че икономическото, социалното и териториалното сближаване трябва да се утвърждават и зачитат във всички политики на ЕС;
 • насърчи участието на регионите и градовете в изготвянето и изпълнението на националните планове за възстановяване;
 • поощри интегрирането на фондовете на политиката на сближаване и на всички други инструменти на ЕС за възстановяване и финансиране по места;
 • насърчи сътрудничеството между градските и селските райони и възстановяването на селските райони.

Последни новини

Прояви

Минали събития

Становища

Приети становища

Становища в процес на обсъждане

Мултимедийни материали

EU is Cohesion: A participatory rooftop farm in Brussels

 

Вижте повече

 • EU is Cohesion: A participatory rooftop farm in Brussels
  EU is Cohesion: A participatory rooftop farm in Brussels
 • EU is Cohesion: supporting entrepreneurship in rural areas
  EU is Cohesion: supporting entrepreneurship in rural areas
 • EU is Cohesion: A sustainable swimming pool for all
  EU is Cohesion: A sustainable swimming pool for all
 • EU is Cohesion: investing in education means investing in the future
  EU is Cohesion: investing in education means investing in the future
 • EU's rural areas - let's listen to the voice of our rural communities!
  EU's rural areas - let's listen to the voice of our rural communities!
 • EU Annual Regional and Local Barometer
  EU Annual Regional and Local Barometer
 • Commissioner Paolo Gentiloni address the Recovery and Resilience Forum
  Commissioner Paolo Gentiloni address the Recovery and Resilience Forum
 • Join the #CohesionAlliance
  Join the #CohesionAlliance
 • Regional & local Barometer: let's take the pulse of the EU regions & cities!
  Regional & local Barometer: let's take the pulse of the EU regions & cities!
 • #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
  #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
 • Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
  Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
 • Cross-border cooperation - making our border regions stronger and more resilient
  Cross-border cooperation - making our border regions stronger and more resilient
 • Cohesion as an EU fundamental value
  Cohesion as an EU fundamental value

За контакт

Matteo Miglietta
Matteo.miglietta@cor.europa.eu / +32 (0) 470 89 53 82
Споделяне:
Back to top