Сближаването — наша основна ценност 

Един от основните приоритети на Европейския комитет на регионите за периода 2020—2025 г. е да покаже, че сближаването не се свежда (само) до пари, а представлява основна ценност на Европейския съюз.

Чрез своите дейности и чрез съвместните си дейности с Алианса за сближаване (#CohesionAlliance) Комитетът се ангажира да популяризира възгледа, че икономическото, социалното и териториалното сближаване трябва да се утвърждават и зачитат във всички политики на ЕС.

Съдържание

Нашите цели

„Сближаването – наша основна ценност“ е една от трите големи инициативи на Европейския комитет на регионите (КР), сред които са и кампаниите за бъдещето на Европа и Зеления пакт .

Алиансът за сближаване (#CohesionAlliance), създаден през 2017 г. от КР и основните европейски териториални сдружения (Асамблея на европейските региони, Асоциация на европейските гранични региони, Конференция на европейските регионални законодателни събрания, Съвет на европейските общини и региони, Конференция на периферните морски региони в Европа и Евроградове), е основният и най-мощният канал, чрез който Комитетът желае да:

 • покаже, че сближаването не се свежда (само) до пари, а представлява основна ценност на Европейския съюз;
 • популяризира възгледа, че икономическото, социалното и териториалното сближаване трябва да се утвърждават и зачитат във всички политики на ЕС;
 • насърчи участието на регионите и градовете в изготвянето и изпълнението на националните планове за възстановяване;
 • поощри интегрирането на фондовете на политиката на сближаване и на всички други инструменти на ЕС за възстановяване и финансиране по места;
 • насърчи сътрудничеството между градските и селските райони и възстановяването на селските райони.

Последни новини

Прояви

Минали събития

Становища

Приети становища

Становища в процес на обсъждане

Podcasts

"Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"

 
The depopulation of rural areas has different causes and different consequences from country to country, so every region needs to find its own solution.
Let's see how the problem is being approached in two regions from the South of Europe.

With:
Angela Gimeno Martinez, Bioterreta; Stefania Crotta, Director of the Department
for Environment, Energy and Territory of the Piedmont Region and Enda Stenson,
member of the European Committee of the Regions.   ​


Вижте повече

 • "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
  "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
 • Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
  Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
 • Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)
  Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)

Мултимедийни материали

EURegionsWeek 2022: Opening Session

 

Вижте повече

 • EURegionsWeek 2022: Opening Session
  EURegionsWeek 2022: Opening Session
 • EU Regions Week - Be part of it - Register!
  EU Regions Week - Be part of it - Register!
 • EU is Cohesion: A participatory rooftop farm in Brussels
  EU is Cohesion: A participatory rooftop farm in Brussels
 • EU is Cohesion: supporting entrepreneurship in rural areas
  EU is Cohesion: supporting entrepreneurship in rural areas
 • EU is Cohesion: A sustainable swimming pool for all
  EU is Cohesion: A sustainable swimming pool for all
 • EU is Cohesion: investing in education means investing in the future
  EU is Cohesion: investing in education means investing in the future
 • EU's rural areas - let's listen to the voice of our rural communities!
  EU's rural areas - let's listen to the voice of our rural communities!
 • EU Annual Regional and Local Barometer
  EU Annual Regional and Local Barometer
 • Commissioner Paolo Gentiloni address the Recovery and Resilience Forum
  Commissioner Paolo Gentiloni address the Recovery and Resilience Forum
 • Join the #CohesionAlliance
  Join the #CohesionAlliance
 • Regional & local Barometer: let's take the pulse of the EU regions & cities!
  Regional & local Barometer: let's take the pulse of the EU regions & cities!
 • #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
  #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
 • Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
  Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
 • Cross-border cooperation - making our border regions stronger and more resilient
  Cross-border cooperation - making our border regions stronger and more resilient
 • Cohesion as an EU fundamental value
  Cohesion as an EU fundamental value

За контакт

Matteo Miglietta
+32 (0) 470 89 53 82
Споделяне :
 
Back to top