Алианс за сближаване 

© AFP

Алиансът за сближаване (#CohesionAlliance) е коалиция, обединяваща онези, които са убедени, че политиката на сближаване на ЕС трябва да продължи да бъде основен стълб на бъдещето на Съюза. От създаването на Алианса през октомври 2017 г. в него се включват повече от 12 000 отделни поддръжници, 140 региона, 137 града и окръга, 50 сдружения на регионалните и местните власти, 40 членове на Европейския парламент и 35 отраслови организации на ЕС.

През октомври 2022 г. партньорите на Алианса потвърдиха ангажимента си за укрепване на политиката на сближаване и увеличаване на териториалното въздействие на всички инвестиции на ЕС, така че те да бъдат целесъобразни за дългосрочните предизвикателства пред Европа.

Включете се в Алианса

Съдържание

Какво представлява Алиансът?

Алиансът за сближаване (#CohesionAlliance) е коалиция, обединяваща онези, които са убедени, че политиката на сближаване на ЕС трябва да продължи да бъде основен стълб на бъдещето на Съюза. Той е създаден чрез сътрудничество между водещи европейски сдружения на градове и региони и Европейския комитет на регионите.

През юли 2020 г. Алиансът за сближаване прие първа обновена декларация 2.0 за сплотена, устойчива и издръжлива Европа, която направлява работата му, след като пандемията от COVID-19 започна да засяга гражданите на Съюза.

Две години по-късно през октомври 2022 г. поради нови извънредни ситуации като войната на Русия срещу Украйна и рекордните темпове на инфлация, предизвикани от повишените цени на храните и енергията, укрепването на сближаването като основна ценност на Европейския съюз е по-належащо от всякога.

Ето защо по време на20-ото издание на Европейската седмица на регионите и градовете партньорите от Алианса за сближаване се събраха в Брюксел, за да потвърдят отново своя ангажимент за укрепване на политиката на сближаване и увеличаване на териториалното въздействие на всички инвестиции на ЕС, така че те да бъдат целесъобразни за дългосрочните предизвикателства пред Европа.

Обновена декларация

Чрез съвместна декларация, подписана на 12 октомври 2022 г., Европейският комитет на регионите и водещите европейски сдружения на градове и региони споделиха общата воля за запазване на политиката на сближаване като:

 • най-важната инвестиционна политика на ЕС;
 • най-видимия инструмент на ЕС на местно и регионално равнище;
 • дългосрочна политика за развитие, основана на принципите на споделено управление, партньорство и многостепенно управление;
 • политика, която следва ориентиран към местните условия подход и отчита териториалното многообразие на Съюза;
 • ключов инструмент за подкрепа на териториалното сътрудничество и насърчаване на солидарността и интеграцията.

„Нека напомним на всички лица, отговорни за вземането на решения на равнището на ЕС и на национално равнище, колко незаменима е ролята на политиката на сближаване в процеса на европейска интеграция!“ — това се посочва в декларацията, с която Алиансът за сближаване иска да започне ориентирана към бъдещето дейност, за да стане политиката на сближаване по-силна, по-опростена, по-ефективна и ориентирана към резултати сега и в бъдеще.

Освен това Алиансът призовава да се гарантира, че сближаването остава обща ценност за Европейския съюз, като се гарантира, че всички съответни политики на ЕС допринасят за намаляване на различията между отделните държави членки и в рамките на всяка една от тях.

Прочететедекларацията „Дебатът за бъдещето на политиката на сближаване започва сега!“

Истории

Podcasts

Episode 5: EU stands with refugees

 

​Since February 2022, over seven million refugees left the Ukrainian territory, with a large amount finding shelter in Poland. How do Polish cities manage to integrate those citizens? Does the initial solidarity of the local population lasts? Being the Mayor of Łódź since 2010, Hanna Zdanowska, this episode's guest, explains the dynamics, the current state of affairs and talks about the benefits of having more people living in the city.​

Вижте повече

 • Episode 5: EU stands with refugees
  Episode 5: EU stands with refugees
 • Episode 4: Voices of You(th)
  Episode 4: Voices of You(th)
 • Episode 3: The EU's geography of discontent
  Episode 3: The EU's geography of discontent
 • "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
  "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
 • Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
  Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
 • Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)
  Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)

Мултимедийни материали

Protecting biodiversity in the city of Budapest

 

Вижте повече

 • Protecting biodiversity in the city of Budapest
  Protecting biodiversity in the city of Budapest
 • Massive renovation of townhouses in the city of Łódź
  Massive renovation of townhouses in the city of Łódź
 • Saving a green lung and using woodchips as energy source in the province of Novara
  Saving a green lung and using woodchips as energy source in the province of Novara
 • A walkway on the sea to live the full potential of Bastia
  A walkway on the sea to live the full potential of Bastia
 • The city of Turku is moving towards climate neutrality
  The city of Turku is moving towards climate neutrality
 • A circular project to treat asbestos in Rotterdam
  A circular project to treat asbestos in Rotterdam
 • EU is Cohesion: training workers for the jobs of tomorrow
  EU is Cohesion: training workers for the jobs of tomorrow
 • #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
  #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
 • Cohesion as an EU fundamental value
  Cohesion as an EU fundamental value

Documents and visuals

 • Дебатът за бъдещето на политиката на сближаване започва сега!

  налични езици (22)
  1. Čeština(702.44 KB-PDF)Изтегляне
   Diskuse o budoucnosti politiky soudržnosti právě odstartovala !
  2. dansk(704.37 KB-PDF)Изтегляне
   Debatten om samhørighedspolitikkens fremtid begynder nu!
  3. Deutsch(717.17 KB-PDF)Изтегляне
   Die Debatte über die Zukunft der Kohäsionspolitik beginnt jetzt!
  4. ελληνικά(691.26 KB-PDF)Изтегляне
   Η συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής ξεκινά σήμερα!
  5. English(702.78 KB-PDF)Изтегляне
  6. español(797.76 KB-PDF)Изтегляне
   El debate sobre el futuro de la política de cohesión empieza ahora
  7. eesti(692.18 KB-PDF)Изтегляне
   Arutelu ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle algab kohe!
  8. suomi(690.19 KB-PDF)Изтегляне
   Keskustelu koheesiopolitiikan tulevaisuudesta alkaa nyt!
  9. français(702.98 KB-PDF)Изтегляне
   Le débat sur l’avenir de la politique de cohésion commence dès maintenant!
  10. hrvatski(761.4 KB-PDF)Изтегляне
   Rasprava o budućnosti kohezijske politike počinje sada!
  11. magyar(767.03 KB-PDF)Изтегляне
   Kezdődik a kohéziós politika jövőjéről szóló vita!
  12. italiano(690.17 KB-PDF)Изтегляне
   Il dibattito sul futuro della politica di coesione inizia adesso!
  13. lietuvių(703.45 KB-PDF)Изтегляне
   Diskusija dėl sanglaudos politikos ateities prasideda jau dabar!
  14. latviešu(697.75 KB-PDF)Изтегляне
   Debates par kohēzijas politikas nākotni sākas jau tagad!
  15. Malti(711.8 KB-PDF)Изтегляне
   Id-dibattitu dwar il-futur tal-politika ta’ koeżjoni jibda issa!
  16. Nederlands(699.67 KB-PDF)Изтегляне
   Het debat over de toekomst van het cohesiebeleid begint nu!
  17. polski(705.64 KB-PDF)Изтегляне
   Debata na temat przyszłości polityki spójności zaczyna się teraz!
  18. português(699.2 KB-PDF)Изтегляне
   O debate sobre o futuro da política de coesão começa agora!
  19. română(798.76 KB-PDF)Изтегляне
   Dezbaterea privind viitorul politicii de coeziune începe acum!
  20. slovenčina(704.46 KB-PDF)Изтегляне
   Diskusia o budúcnosti politiky súdržnosti začína teraz!
  21. slovenščina(690.5 KB-PDF)Изтегляне
   Čas za razpravo o prihodnosti kohezijske politike
  22. svenska(704.04 KB-PDF)Изтегляне
   Debatten om sammanhållningspolitikens framtid börjar nu!
  Търсите текста на друг език, който не е в списъка?  Научете защо го няма.
 • #Декларация на Алианса за сближаване за сплотена, устойчива и стабилна Европа 2.0

  налични езици (22)
  1. Čeština(605.21 KB-PDF)Изтегляне
   Prohlášení #CohesionAlliance na podporu soudržné, udržitelné a odolné Evropy
  2. dansk(238.22 KB-PDF)Изтегляне
   Erklæring fra Samhørighedsalliancen (#CohesionAlliance) om et samhørigt, bæredygtigt og modstandsdygtigt Europa 2.0
  3. Deutsch(427.92 KB-PDF)Изтегляне
   Erklärung der Allianz für Kohäsionspolitik für ein von Zusammenhalt und Nachhaltigkeit geprägtes widerstandsfähiges Europa 2.0
  4. ελληνικά(602.44 KB-PDF)Изтегляне
   Δήλωση της #CohesionAlliance για μια συνεκτική, βιώσιμη και ανθεκτική Ευρώπη 2.0
  5. English(221.78 KB-PDF)Изтегляне
   Declaration of the #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable and resilient Europe - 2020
  6. español(327.81 KB-PDF)Изтегляне
   Declaración de la Alianza por la Cohesión (#CohesionAlliance) por una Europa cohesionada, sostenible y resiliente
  7. eesti(424.55 KB-PDF)Изтегляне
   Ühtekuuluvuspoliitika alliansi deklaratsioon ühtekuuluva, jätkusuutliku ja vastupanuvõimelise Euroopa heaks
  8. suomi(403.58 KB-PDF)Изтегляне
   #CohesionAlliance-ryhmittymän julkilausuma yhteenkuuluvan, kestäväpohjaisen ja selviytymis- ja palautumiskykyisen Euroopan puolesta
  9. français(597.79 KB-PDF)Изтегляне
   Déclaration de l'Alliance pour la cohésion pour une Europe 2.0 de la cohésion, du développement durable et de la résilience
  10. hrvatski(594.73 KB-PDF)Изтегляне
   Deklaracija Saveza za koheziju za kohezivnu, održivu i otpornu Europu
  11. magyar(593.83 KB-PDF)Изтегляне
   A #CohesionAlliance nyilatkozata egy összetartó, fenntartható és ellenállóképes Európáért
  12. italiano(238.58 KB-PDF)Изтегляне
   Dichiarazione della #CohesionAlliance per un'Europa coesa, sostenibile e resiliente
  13. lietuvių(598.46 KB-PDF)Изтегляне
   #CohesionAlliance deklaracija dėl darnios, tvarios ir atsparios Europos
  14. latviešu(595.64 KB-PDF)Изтегляне
   Kohēzijas alianses (#CohesionAlliance) deklarācija par saliedētu, ilgtspējīgu un izturētspējīgu Eiropu
  15. Malti(615.71 KB-PDF)Изтегляне
   Dikjarazzjoni tal-#CohesionAlliance għal Ewropa koeżiva, sostenibbli u reżiljenti
  16. Nederlands(598.3 KB-PDF)Изтегляне
   Verklaring van de #CohesionAlliance voor een samenhangend, duurzaam en veerkrachtig Europa
  17. polski(602.55 KB-PDF)Изтегляне
   Deklaracja #CohesionAlliance na rzecz spójnej, zrównoważonej i odpornej Europy 2.0
  18. português(238.88 KB-PDF)Изтегляне
   Declaração da Aliança pela Coesão por uma Europa coesa, sustentável e resiliente
  19. română(596.11 KB-PDF)Изтегляне
   Declarația Alianței pentru coeziune (#CohesionAlliance) în favoarea unei Europe unite, durabile și reziliente
  20. slovenčina(613.45 KB-PDF)Изтегляне
   Vyhlásenie Združenia pre súdržnosť (#CohesionAlliance) na podporu súdržnej, udržateľnej a odolnej Európy
  21. slovenščina(420.13 KB-PDF)Изтегляне
   Izjava zavezništva za kohezijo #CohesionAlliance za povezano, trajnostno in odporno Evropo
  22. svenska(411.88 KB-PDF)Изтегляне
   Förklaring från sammanhållningsalliansen (#CohesionAlliance) om ett sammanhållet, hållbart och motståndskraftigt Europa 2.0
  Търсите текста на друг език, който не е в списъка?  Научете защо го няма.
 • Letter of the #CohesionAlliance to Charles Michel

  налични езици (7)
  1. Deutsch(212.96 KB-PDF)Изтегляне
  2. español(211.39 KB-PDF)Изтегляне
  3. suomi(209.15 KB-PDF)Изтегляне
  4. français(213.87 KB-PDF)Изтегляне
  5. italiano(211.73 KB-PDF)Изтегляне
  6. português(210.78 KB-PDF)Изтегляне
  7. svenska(210.65 KB-PDF)Изтегляне
  Търсите текста на друг език, който не е в списъка?  Научете защо го няма.

Следвайте ни в

За контакт

Споделяне:
 
Back to top