Алианс за сближаване

​​​​​​

Какво представлява Алиансът?


Политиката на сближаване на ЕС , за която към момента се изразходва една трета от бюджета на Съюза, намалява неравенствата между регионите, създава работни места, разкрива нови възможности за бизнес и търси решения на основни глобални въпроси като изменението на климата и миграцията.


Алиансът за сближаване (# CohesionAlliance) е коалиция на онези, които вярват, че политиката на сближаване на ЕС трябва да продължи да бъде основен стълб на бъдещето на Съюза. Алиансът беше създаден благодарение на сътрудничеството между водещи европейски сдружения на градовете и регионите и Европейския комитет на регионите. Той отправя искане бюджетът на ЕС след 2020 г. да гарантира по-силна, по-ефективна, видима и достъпна за всички региони в Европейския съюз политика на сближаване.


Национални, регионални и местни власти, малки и средни предприятия, неправителствени организации, училища, университети, културни организациивсички, които вярват в политиката на сближаване на ЕС, са поканени да се присъединят към Алианса за сближаване.

ИЗРАЗЕТЕ СВОЯТА ПОДКРЕПА, КАТО ПОДПИШЕТЕ ДЕКЛАРАЦИЯТА

Партньори


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Присъединете се към нас


Натиснете тук, за да прочетете Декларацията за принципите на Алианса за сближаване, която може да подпишете (с Вашето име, името на Вашата организация и електронен адрес за контакт).


Принципите бяха изготвени в партньорство между териториалните сдружения и Европейския комитет на регионите.
Приканват се да се включат физически лица, организации и политици!


По-долу ще намерите важни доклади и документи за изразяване на позиция относно бъдещето на политиката на сближаване.

Убедете се сами

​Тук ще намерите конкретни случаи и примери за успехите на политиката на сближаване.
Всеки един от тези примери включва участието на истинска личност или предприятие и е представен от регионален или местен политик.

Пристъпете към действия
Шест начина да се включите!

 
1. Изпратете ни видеозапис на изказване с продължителност най-много 1 минута, в което да се обяснява защо се нуждаем от по-силна политика на сближаване на ЕС, какво означава това за Вашата общност и какво очаквате от бъдещето. Видеозаписите можете да изпращате на адрес CohesionAlliance@cor.europa.eu
2. Споделете информация за Вашите проекти: публикувайте в Twitter, Facebook или Instagram снимка от проект, подкрепян от Кохезионния фонд на ЕС, която да свидетелства за неговото въздействие. Не забравяйте да използвате хаштага # CohesionAlliance.
3. Организирайте събитие във Вашата общност: свържете се с нас, ако се нуждаете от подкрепа за организирането на проява, посветена на политиката на сближаване на ЕС, ако Ви трябват материали на Вашия език, оратори или др.
4. Подпишете петицията: помогнете ни да популяризираме онлайн петицията, която вече има почти 3000 поддръжници. Подписването отнема само няколко секунди и всеки подпис е от значение.
5. Нека хората да знаят: ние разработваме материали за партньори, които се публикуват онлайн в рубриката „Материали за партньори“. Те включват:
  •  банер #CohesionAlliance, който може да бъде изтеглен оттук;
  • Декларацията за принципите на Алианса за сближаване, която е публикувана на всички езици на сайта на Алианса (трябва само да изберете съответния език горе вдясно).


6. Споделяйте своите виждания: много партньори вече споделиха своите позиции по политиката на сближаване. Общувайте, споделяйте своите идеи.

Support it
Material for partners