Направете резервация за посещение  

За граждани, които искат да научат повече за начина на работа на КР и ролята на регионите в изготвянето на законодателството на Европейския съюз, Европейският комитет на регионите (КР) организира информационни посещения.

В продължение на около час служител на КР прави общо въведение в работата на Комитета. Посещение може да се направи между 9,30 ч. и 16,30 ч. от понеделник до четвъртък, а в петък – до 14,30 ч.

Заявка за посещение трябва да се изпрати до Службата за посещения два месеца предварително чрез следната онлайн форма :

Моля, имайте предвид следното:

групата трябва да се състои от най-малко 15 души;

участниците трябва да имат навършени 14 години;

можете да се свържете с нас на английски, немски или френски език;

трябва да ни изпратите списък на участниците.

За повече информация се свържете с:

European Committee of the Regions 
Directorate D: Communication, 
D2-Events Units 
Conferences-Visitors service

rue Belliard/Belliardstraat 99-101 
B-1040 Brussels

visitesCdR@cor.europa.eu  
Служба за посещения (Клаус Хулман)
тел.: +32 (0) 2 282 2124

Свързана информация