Размисъл за Европа  
 
 
 ​

Какво представлява „Размисъл за Европа“

„Размисъл за Европа“ е инициатива на Европейския комитет на регионите, която предлага на гражданите пространство, където те да представят своите идеи, мисли и виждания за бъдещето на Европа.

 

 

 

Обратната връзка е от ключово значение за структурата на приноса на КР към „Размисъл за ЕС“ и предоставя идеи за по-нататъшния процес на реформи на ЕС. Целта е да се достига до хората по места, да се изслушват тревогите на гражданите и техните предложения за това какъв трябва да бъде ЕС и да се съобщават на Брюксел!

Заключенията от тези дебати или от приетите евентуални декларации или резолюц​ии биха могли да се включат в становището на КР относно „Размисъл за Европа: гласът на местните и регионалните власти за възстановяване на доверието в Европейския съюз“, което се очаква да бъде прието в края на 2017 г. или в началото на 2018 г., преди началото на кампанията за изборите за Европейския парламент през 2019 г.

За повече информация и за да споделите идеи и предложения, моля, свържете се с нас!Twitter

More tweets

Аудиовизуални материали
 
 
 
За контакт
Дирекция „Комуникация“
Екип за местни прояви
eulocal@cor.europa.eu