Европейска мрежа на регионалните и местните съветници по въпросите на ЕС 

summit
© European Union

​​В регионите и градовете на Европейския съюз има над един милион политици на изборна длъжност. Те работят ежедневно по европейски закони, програми за финансиране и дебати. Мрежата се основава на успешния опит с национални или местни политици, занимаващи се с въпроси, свързани с ЕС, например в Австрия, Франция и Германия.

Кандидатстване за присъединяване към мрежата

Съдържание

Кой следва да кандидатства и как?​

Мрежата е предназначена за регионални и местни политици, които са избрани представители в правителство, парламент или асамблея на регион, град, провинция, община или село. Чрез подаване на кандидатурата си за присъединяване към Мрежата политиците потвърждават, че са избрани за съответната асамблея, за да представляват избирателния си район. Един или няколко политици от една и съща асамблея могат да носят званието „член на Мрежата на КР на регионалните и местните съветници по въпросите на ЕС“ за срока на мандата си.

Мрежата е доброволен проект „от долу нагоре“. Няма процес на подбор: всички регистрирани политици стават част от мрежата.

​Какво предлага мрежата?

КР предлага на членовете на мрежата:

 • конкретна информация чрез бюлетини, брифинги, специална уебстраница на уебсайта на КР и частната група „Съветници на КР по въпросите на ЕС“ на платформата Futurium, предназначена да се превърне в основен форум за информация и прояви;
 • покани за прояви на КР, връзки към политически дебати в КР;
 • обмен и създаване на мрежи с членове на КР/заместници и други съветници по въпросите на ЕС.

Мрежата не включва финансова подкрепа от страна на КР.

​Как могат съветниците по въпросите на ЕС да работят заедно с КР?

Те могат да допринасят активно за дейностите на КР, които включват например провеждането на свързани с ЕС прояви в техните местни и регионални съвети, организирането на дебати с гражданите, участието в консултации и анкети на КР и прояви като годишната Европейска седмица на регионите и градовете или редовните европейски срещи на високо равнище на КР. Освен това членовете на Мрежата могат да се свържат с администрацията на КР на собствения си език, за да задават въпроси, да поискат материали или помощ при организирането на прояви. Съветниците по въпросите на ЕС могат също така да се свържат с членове на КР от своя регион или държава членка, за да се осведомят за текущата работа в КР или в своя регион. Членовете могат да решат да станат наставници към съветниците по въпросите на ЕС.

​Futurium

Futurium е онлайн платформа на Европейската комисия, която предлага пространства за общуване (групи или общности), където членовете могат да публикуват и коментират съдържание, да споделят документи, изображения, видеоклипове и прояви. Интерфейсът е многоезичен и предлага инструмент за незабавен превод, който позволява на всеки да чете съдържанието и да се изразява на собствения си език (официален език на ЕС).

Futurium е достъпна за всички, но за присъединяване към дадена общност е необходим профил в EU login. Преди да може да публикува в дадена група, ползвателят следва да бъде член на групата. В публичните групи (https://futurium.ec.europa.eu/en/digital-compass) всички публикации са публично достъпни за четене, но само членовете на групата могат да коментират или създават съдържание. В частните групи само членовете могат да общуват и виждат какво се публикува в групата.

Съветниците по въпросите на ЕС е определена като частна група, която се споделя с пилотния проект на Европейската комисия „Изграждане на Европа с местни съветници“ и в която администраторите на КР и ЕК могат да публикуват новини, прояви, майсторски класове, брифинги и полезни документи.

Тя съдържа частната подгрупа „Съветници на КР по въпросите на ЕС“, в която съветниците могат да публикуват и коментират съдържанието: те могат да публикуват свои собствени прояви, новини, документи, добри практики, снимки или видео връзки. Покана за присъединяване към тази група на Futurium могат да получат само политици на изборна длъжност на местно или регионално равнище, които са регистрирани като членове на групата на съветниците на КР по въпросите на ЕС.​

Прояви

Минали събития

Мултимедийни материали

Plamena Marinova, BG: Europe is safety

 


Вижте повече

 • Plamena Marinova, BG: Europe is safety
  Plamena Marinova, BG: Europe is safety
 • Patrick Connor-Scarteen, IE: Europe invests in communities
  Patrick Connor-Scarteen, IE: Europe invests in communities
 • Jan Dirk Van der Borg, NL: Europe invests in local infrastructure
  Jan Dirk Van der Borg, NL: Europe invests in local infrastructure
 • Emilia Wasielewska, PL: Europe is democracy
  Emilia Wasielewska, PL: Europe is democracy
 • Savannah Van Dongen, BE: Europe supports progressive projects
  Savannah Van Dongen, BE: Europe supports progressive projects
 • Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 3rd March
  Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 3rd March
 • Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 4th March
  Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 4th March

Снимки

За контакт

Споделяне:
 
Back to top