Европейска мрежа на регионалните и местните съветници на ЕС  

„Европа“ е част от ежедневието в нашите региони, градове и села Апостолос Цицикостас, управител на Централна Македония, Гърция, и председател на КР

В регионите и градовете на Европейския съюз има над един милион политици на изборна длъжност. Те работят ежедневно по европейски закони, програми за финансиране и дебати. Мрежата се основава на успешния опит с национални или местни политици, занимаващи се с въпроси, свързани с ЕС, например в Австрия, Франция и Германия.

Кой следва да кандидатства и как?

Мрежата е предназначена за регионални и местни политици, които са избрани представители в правителство, парламент или асамблея на регион, град, провинция, община или село. Чрез подаване на кандидатурата си за присъединяване към Мрежата политиците потвърждават, че са назначени от съответната асамблея, за да представляват избирателния си район. Последният може да назначи един или няколко политици, които могат да носят званието „член на Мрежата на КР на регионалните и местните съветници на ЕС“ за срока на назначението си.

Мрежата е доброволен проект „от долу нагоре“. Няма процес на подбор: всички регистрирани политици стават част от мрежата.

Какво предлага мрежата?

КР предлага на членовете на мрежата:

  • целенасочена информация чрез информационни бюлетини и брифинги;
  • покани за прояви на КР, връзки към политически дебати в КР;
  • обмен с членове на КР/заместници и други членове на мрежата.

Мрежата не включва финансова подкрепа от страна на КР.

Как могат съветниците на ЕС да работят заедно с КР?

Членовете на мрежата се приканват да се свържат с член на КР по свой избор. Те могат също така да допринасят активно за дейностите на КР, които включват например провеждането на свързани с ЕС прояви в техните местни и регионални съвети, организирането на дебати с гражданите, участието в консултации и анкети на КР и прояви като годишната Европейска седмица на регионите и градовете или редовните европейски срещи на високо равнище на КР. Освен това членовете на Мрежата могат да се свържат с администрацията на КР на собствения си език, за да задават въпроси, да поискат материали или помощ при организирането на прояви.


                                ​Кандидатствайте сега

No results.

 Previous Events

No results.

 Upcoming Events

No results.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
No results.
Share: