Бъдещето на Европа 

Резултати от анкетата сред гражданите 

Illustration of people meeting and talking together

Анкетата „Бъдещето на Европа“ беше изготвена от Европейския комитет на регионите, за да се проучи мнението на гражданите за Европейския съюз, неговата роля, функция и бъдещите предизвикателства пред него.

Анкетата вече приключи и междинните резултати са достъпни на тази страница в очакване на пълния анализ.

Съдържание

Вашето мнение за бъдещето на Европа

От момент​а, в който беше поставено началото на анкетата на Деня на Европа (9 май 2021 г.), до момента на приключването ѝ в края на януари 2022 г. бяха получени 927 отговора.

След като приключи анализът на отговорите и станат известни окончателните резултати те бъдат предадени на Конференцията за бъдещето на Европа и ще бъдат публикувани на тази страница.

Междувременно графиките по-долу показват някои от междинните резултати от анкетата. В повечето случаи статистическите данни са налични както като обобщени данни, така и разбити по държави в ЕС.


Резултати от анкетата

За контакт

Екип за местни прояви на дирекция „Комуникация“
Споделяне:
 
Back to top