Европейски алианс на градовете и регионите за възстановяване на Украйна 

​Европейският алианс на градовете и регионите за възстановяване на Украйна беше създаден от КР и неговите партньори, включващ сдруженията на местните и регионалните власти от ЕС и Украйна, за да координират съвместните си усилия, насочени към подпомагане на възстановяването и реконструкцията на Украйна.

Създаден след призива на президента Зеленски, Алиансът стартира седем дни, след като Украйна получи статут на страна кандидатка за членство в ЕС, на 150-ата пленарна сесия на КР.

Alliance Insight [pdf]

Съдържание

Роля

Руската война срещу Украйна принуди милиони украинци да напуснат домовете си, разруши стотици градове и села и продължава да води до опустошения в регионите на Украйна.

Като продължават да предоставят спешна помощ, е важно ЕС и неговите местни и регионални власти да обединят силите си в подкрепа на възстановяването и реконструкцията на Украйна днес и след войната.

КР, заедно с партньорските сдружения на местните и регионалните власти от ЕС и Украйна, постави началото на Европейския алианс на градовете и регионите за възстановяване на Украйна, който ще обедини градове и региони от ЕС и Украйна и техните национални представителни сдружения. Алиансът беше създаден за:

 • координиране на съвместните усилия с градовете и регионите на Европейския съюз, готови да мобилизират ресурси в подкрепа на ефективното и устойчиво възстановяване на Украйна;
 • по-нататъшно улесняване на контактите и сътрудничеството на основните си партньори с институциите на ЕС и в рамките на платформата за възстановяване на Украйна, както и между местните и регионалните власти в ЕС и Украйна и сдружения;
 • предоставяне на информация и обратна връзка на институциите на ЕС и на платформата за възстановяване на Украйна и насърчаване на политическия диалог с местния и регионалния ешелон, придружаващ усилията за възстановяване;
 • улесняване на предоставянето на експертен опит в изграждането на капацитет, доброто управление и техническата помощ за градовете и регионите в Украйна.

Принципи

Алиансът призовава за възстановяване на Украйна, което да се извършва въз основа на следните принципи:

 • непоколебима подкрепа за териториалната цялост на Украйна и правото на защита на нейния суверенитет;
 • по-нататъшна европейска интеграция и достъп на местните и регионалните власти в Украйна до европейските мрежи;
 • оправомощаване на местното самоуправление да поеме водеща роля за възстановяването и реконструкцията заедно с централното правителство на Украйна, ЕС и други международни партньори;
 • стратегия за възстановяване, изградена върху интегрирано планиране на поднационално равнище, като се използват системни подходи за устойчиви, екологосъобразни, интелигентни и приобщаващи поднационални райони; надграждане на принципа „да изграждаме отново, но по-добре“ в духа на екологичния и цифровия преход;
 • надграждане на принципите на Европейската харта за местно самоуправление в съответствие с (украинската) държавна стратегия за регионално развитие за периода 2021—2027 г. и планирания ѝ преглед и развитие, както и съществуващата рамка за децентрализация;
 • насърчаване на развитието и модернизацията на украинските селски райони като важен елемент от успеха на Украйна;
 • силен акцент върху подобряването на доброто местно/регионално управление, включително прозрачността, борбата с корупцията, защитата на свободата на местните медии и насърчаването на електронното управление;
 • улесняване на развитието на местния и регионалния бизнес и иновациите;

Следването на тези принципи ще бъде възможно само ако местните и регионалните равнища се превърнат в крайъгълен камък на усилията за възстановяване на Украйна.

Действия

Алиансът призовава за:

 • лесен механизъм за ангажиране, който да даде възможност на ЕС/европейските общини/региони/сдружения да помагат на украинските си партньори в усилията им за възстановяване;
 • партньорска и туининг програма за укрепване на капацитета и улесняване на обмена на ноу-хау на равни начала;
 • достатъчно ресурси за насърчаване на партньорствата за побратимяване между ЕС и украинските партньори;
 • приобщаващ подход, обединяващ градове, села, общности и региони, запазващ съгласуваността с това, което вече е разработено за устойчивото териториално развитие на Украйна до момента (в Украйна и в ЕС);
 • силен ангажимент за насърчаване на местното/регионалното самоуправление, доброто управление и местната демокрация;
 • ефективна система на многостепенно управление, основана на принципите на ОИСР за публични инвестиции на всички равнища на управление.

Алиансът приканва партньори като ЕИБ, ЕБВР, ОИСР и Банката за развитие към Съвета на Европа да намерят решения за улесняване на по-тясното сътрудничество с МРВ, за да се спомогне за изграждането на проспериращо и устойчиво бъдеще за Украйна и за укрепване на местната демокрация и общите ценности на ЕС.

Алиансът призовава за тясно сътрудничество с предстоящите председателства на Съвета на ЕС, за да се гарантира съгласуваната координация на действията на местно и регионално равнище с държавите — членки на ЕС.

Присъединете се

Алиансът е отворен за сътрудничество и приканва местните и регионалните власти и техните сдружения от цяла Европа да се присъединят към усилията за подпомагане на възстановяването на Украйна. Ако желаете да се присъедините към Алианса, моля, свържете се с:SupportUkraine@cor.europa.eu

​​​

Последни новини

Мултимедийни материали

Cities & Regions with Ukraine, building its future

 

Вижте повече

 • Cities & Regions with Ukraine, building its future
  Cities & Regions with Ukraine, building its future
 • Ukraine, We Are On Your Side
  Ukraine, We Are On Your Side
 • The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (English version)
  The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (English version)
 • The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (Ukrainian language version)
  The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (Ukrainian language version)
 • Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk
  Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk
 • Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
  Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
 • European cities partner with UNICEF to support Ukrainian children
  European cities partner with UNICEF to support Ukrainian children
 • Expert Conference on the Recovery Reconstruction and Modernisation of Ukraine
  Expert Conference on the Recovery Reconstruction and Modernisation of Ukraine
 • Press conference following the 213th CoR Bureau Meeting
  Press conference following the 213th CoR Bureau Meeting
 • Launch of the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine
  Launch of the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine

За контакт

Споделяне:
 
Back to top