Зеленият пакт на местно равнище 

Камара на националните посланици на Конвента на кметовете 

Европейският зелен пакт Европейският зелен пакт е новата стратегия за растеж, която следва да стимулира ЕС към неутралност по отношение на климата до 2050 г. Европейският зелен пакт е свързан със значителни промени в редица сектори на всички равнища: от климата до енергетиката, от транспорта до опазването на биологичното разнообразие, от селското стопанство до изграждането на по-кръгова икономика. Затова всеки град и регион трябва да бъде част от тази историческа възможност, като участва проактивно в механизми за многостепенно управление в сътрудничество с националните правителства и ЕС, не на последно място със съседните региони в целия континент.

Съдържание

Нашите цели​

Европейският зелен пакт Европейският зелен пакт е новата стратегия за растеж, която следва да стимулира ЕС към неутралност по отношение на климата до 2050 г. Европейският зелен пакт е свързан със значителни промени в редица сектори на всички равнища: от климата до енергетиката, от транспорта до опазването на биологичното разнообразие, от селското стопанство до изграждането на по-кръгова икономика. Затова всеки град и регион трябва да бъде част от тази историческа възможност, като участва проактивно в механизми за многостепенно управление в сътрудничество с националните правителства и ЕС, не на последно място със съседните региони в целия континент.

Такъв механизъм за многостепенно управление може да бъде намерен в Конвента на кметовете за климата и енергетиката — Европа , (Конвент — Европа), който Европейската комисия описва като „централна сила“ за осъществяването на прехода в своето Съобщение относно Европейския зелен пакт Европейският пакт за климата играе ключова роля за пълното прилагане на Европейския зелен пакт. Пактът за климата ще се съсредоточи върху повишаването на осведомеността и подпомагането на действията с цел свързване и колективно разработване и прилагане на решения в областта на климата в голям и малък мащаб. Пактът за климата действа успоредно със съществуващите инициативи, мрежи и движения като Конвент — Европа.

Конвент — Европа обединява над 10 000 органа на местното самоуправление в 61 държави, които са се ангажирали доброволно с изпълнението на целите на ЕС в областта на климата и енергетиката . Чрез Бюрото на Конвента на кметовете в Брюксел Европейската комисия предоставя солидна техническа подкрепа и насоки относно финансовите инструменти на градовете и регионите, които желаят да изготвят планове за действие в областта на устойчивата енергетика и климата.

Европейският комитет на регионите (КР) подкрепя тази инициатива от създаването ѝ през 2008 г. КР е твърдо убеден, че Конвентът на кметовете е основна европейска водеща инициатива за насърчаване на действията в областта на климата и енергетиката по места. В същото време тя показва ключовата роля на МРВ в подкрепа на борбата на Европейския съюз с изменението на климата и прехода към чиста енергия.

Конвентът на кметовете се нуждае от политици, които виждат предимствата и възможностите, свързани с поемането на водеща роля в енергийния и климатичния преход , както и ползата от съвместни действия с други европейски градове и региони в рамките на най-широкото движение на МРВ в полза на климата в световен мащаб.

Признавайки историческата роля на КР за популяризирането на инициативата „Конвент на кметовете“, Европейската комисия взе решение за засилено сътрудничество с Комитета. Rafał Trzaskowski (PL/ЕНП) , кмет на Варшава (също подписал Конвент — Европа) и докладчик по становището относно докладчик по становището относно Европейския пакт за климата , беше определен за представител на КР в наскоро разширения Съвет на Конвент — Европа . Този политически съвет обсъжда стратегическите цели на инициативата, за да се гарантира, че тя е съобразена с нуждите на градовете и за да се насърчи диалогът между общността на Европейския конвент и институциите на ЕС.

За да се активизира работата на национално равнище, ще бъде създадена втора камара, съставена от 27 членове на Европейския комитет на регионите (по един от всяка държава членка), които да действат като национални посланици на инициативата Конвент — Европа.

Членовете на камарата ще работят за осигуряване на национално представителство по отношение на управлението. Те ще работят за насърчаване на обратна информация, съобразена в по-голяма степен с нуждите, както и за подкрепа на популяризирането на инициативата на национално равнище. В зависимост от своята заетост и конкретната ситуация в тяхната страна, посланиците могат да извършват редица дейности, например:

  • ​да действат като национални посланици на Конвент — Европа , например, като популяризират инициативата в своите страни или като си сътрудничат с други посланици на Пакта за климата;
  • да укрепват представителството на градовете на национално равнище чрез насърчаване на специфични за всяка държава дейности в сътрудничество с Бюрото на Конвента на кметовете и засилване на сътрудничеството с националните правителства и други градове;
  • да мобилизират други кметове да се присъединят към движението , например чрез сътрудничество с националните асоциации на местните и регионалните власти, националните делегации в КР и мрежата Млади политици на изборна длъжност . Членовете на камарата ще работят също и за активното популяризиране на Конвента на кметовете от страна на членовете на Европейския парламент .

Участие в общността на Конвент — Европа

Конвентът на кметовете за климата и енергетиката – Европа е отворен за всички демократично учредени органи на местното самоуправление, състоящи се от избрани представители, независимо от техния размер или етапа на изпълнение на техните политики в областта на енергетиката и климата. За да се присъедините към Конвента на кметовете, натиснете тук !

Информация за други инициативи на ЕС и в световен мащаб в тази област, към които да се присъедините, можете да намерите на специалната уебстраница на КР .​

Документи

Споделяне:
 
Back to top