Помощ за регионите и градовете в борбата им с коронавируса  

​Избухването на пандемията от COVID-19 постави света на изпитание и представлява както предизвикателство, така и възможност за това как искаме да изградим бъдещето си наново. Правителствата на всички равнища, и по-специално местните и регионалните власти, са призовани да предоставят услуги за спешна помощ, да ограничават разпространението на болестта, да смекчат, доколкото е възможно, нейните социални и икономически последици и да координират усилията за възстановяване. Местните и регионалните лидери са на първа линия в борбата с COVID-19 и Европейският комитет на регионите подкрепя техните усилия.

1. Тази платформа за взаимен обмен и подкрепа събира свидетелства за стотици конкретни преживявания за това как местните и регионалните власти се справят с предизвикателството и подкрепят своите предприятия и общности. Тя обхваща също трансграничното сътрудничество и транснационалния опит.​

         

​2.  Първият Годишен барометър на ЕС за състоянието на регионите и градовете предоставя основан на факти анализ на въздействието на пандемията върху здравето, икономиката, цифровия преход, социалните аспекти и аспектите, свързани със заетостта, околната среда и политическите нагласи на регионалните и местните общности. В него също така се прави първа оценка на политическите отговори на равнището на ЕС, на национално и поднационално равнище. Запознайте се с доклада и политическите препоръки на КР.

Banner of the barometer

3. В рамките на дейността на Комитета редовно се представят конкретни предложения за действие и политически инициативи. От съществено значение е да се продължи работата „от долу нагоре“ за приобщаващо и устойчиво възстановяване и да се извлекат поуки от кризата, за да се изградят по-устойчиви общности. Научете повече за нашите политически предложения и дейности, като разгледате нашите рубрики „Новини“, „Прояви“ и „Становища“.

No results.
Share:
Свързана информация
Линкове
@EU_CoR