Участие 

Европейският комитет на регионите (КР) насърчава участието на всички равнища — от регионалните и местните власти до съгражданите. Научете как можете да участвате!

В онлайн проучванията, консултациите и проявите могат да участват регионални и местни власти, сдружения, НПО, експерти и представители на академичните среди.

КР и библиотеката могат да бъдат посещавани от широката общественост.


Съдържание

Консултации​ 

​Консултациите със заинтересованите страни имат за цел да установят контакти между докладчиците и представителите на различните заинтересовани страни, като сдружения на местните и регионалните власти и местни или регионални представителства. По време на тези консултации участващите заинтересовани страни обсъждат своите възгледи с докладчика, който може да реши да ги вземе предвид в проектостановището.

Резервирайте Вашето посещение

За граждани, които искат да научат повече за начина на работа на КР и ролята на регионите в изготвянето на законодателството на Европейския съюз, Европейският комитет на регионите (КР) организира информационни посещения.
планирайте посещение в КР​. ​

​​

Споделяне:
 
Back to top