Vasco Alv​​es Cordeiro​ 

Първи заместник-председател 

Роденият на Азорските острови на 28 март 1973 г., Вашку Алвъш Кордейру, адвокат, женен с две деца, понастоящем е първи заместник-председател на Комитета на регионите и член на Регионалния парламент на Азорските острови, след като два мандата е бил министър-председател на регионалното правителство на автономен регион Азорски острови в Португалия, който се ползва със статут на най-отдалечен регион в ЕС.
Преди да бъде избран за първи път за министър-председател на регионалното правителство на Азорските острови през 2012 г., той е заемал няколко поста в изпълнителната власт като секретар по икономическите въпроси на регионалното правителство (2008—2012 г.), секретар на кабинета (2004—2008 г.), секретар по въпросите на земеделието и рибарството (2003 2004 г.). През октомври 2016 г. е преизбран за министър-председател на регионалното правителство на Азорските острови.
През 1996 г. Вашку Кордейру за първи път е избран за депутат в Парламента на автономен регион Азорски острови. Между 2000 г. и 2003 г., след като е преизбран, е председател на парламентарната група на социалистите в регионалния Парламент.
В изпълнение на своите задължения г-н Кордейру е представлявал Азорските острови на европейско и международно равнище като член на организации като Европейския комитет на регионите, Асамблеята на европейските региони или R20 — Региони за действия в областта на климата.
През 2014 г. в Швеция за първи път е избран за председател на Конференцията на периферните морски региони в Европа. През 2016 г. в Понта Делгада и през 2018 г. във Фуншал е преизбран на този пост.
Ревностен застъпник за спешно насочване на вниманието към връзката на гражданите с европейския проект, неговите интереси обхващат и укрепването на социалното, икономическото и териториалното сближаване в Европейския съюз. Г-н Кордейру се застъпва за европейските политики, които ефективно служат на интересите и амбициите на гражданите и укрепват ролята на регионите като бастиони на вътрешната демокрация на Съюза.

Съдържание

Речи

  • Candidacy speech for First Vice-President

    Дата: 12/02/2020

Моят екип

  • portrait of Jean-Paul BuffatJean-Paul BuffatPolitical advisor to the 1st Vice-President
    • ​coordination and support to the activities of the First Vice-President
    • support of the work of the President's cabinet
    +32 2 282 2256

За контакт

Лице за контакт +32 2 282 2314 president.cor@cor.europa.eu
Rue Belliard 101, 1040 Brussels, Belgium
Share:
Back to top