Първи заместник-председател
Vasco Alves Cordeiro

Вашку Алвъш Кордейру, роден на Азорските острови на 28 март 1973 г., адвокат, женен с две деца, е министър-председател на регионалното правителство на автономен регион Азорски острови в Португалия, който се ползва със статут на най-отдалечен регион в ЕС.

Преди да бъде избран за първи път за министър-председател на регионалното правителство на Азорските острови през 2012 г., той е заемал няколко поста в изпълнителната власт като секретар по икономическите въпроси на регионалното правителство (2008—2012 г.), секретар на кабинета (2004—2008 г.), секретар по въпросите на земеделието и рибарството (2003—2004 г.). През октомври 2016 г. е преизбран за министър-председател на регионалното правителство.

През 1996 г. Вашку Кордейру за първи път е избран за депутат в Парламента на автономен регион Азорски острови. Между 2000 г. и 2003 г., след като е преизбран, е председател на парламентарната група на социалистите в регионалния Парламент.

Г-н Кордейру в изпълнение на своите задължения е представлявал Азорските острови на европейско и международно равнище като член на организации като Комитета на регионите, Асамблеята на европейските региони или R20 — Региони за действия в областта на климата.

През 2014 г. в Швеция за първи път е избран за председател на Конференцията на периферните морски региони в Европа. През 2016 г. в Понта Делгада и през 2018 г. във Фуншал е преизбран на този пост.

Ревностен застъпник за спешно насочване на вниманието към връзката на гражданите с европейския проект, неговите интереси обхващат и укрепването на социалното, икономическото и териториалното сближаване в Европейския съюз. Г-н Кордейру се застъпва за европейските политики, които ефективно служат на интересите и амбициите на гражданите и укрепват ролята на регионите като бастиони на вътрешната демокрация на Съюза.
Cabinet contact+32 2 282 2006president.cor@cor.europa.eu
Other links
Ima​ge gallery
CV in EN / PT

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Последни новини
No results.
Речи
Моят екип

Лице за контакт в Кабинета Rue Belliard 101, 1040 Brussels, Belgium
Jean-Paul Buffat
Jean-Paul Buffat
  +32 2 282 2256
 
default
Ruben Félix da Silva
Trainee
 
Речи
Новини
No results.