Генерален секретар: Иржи Бурианек
Jiří Buriánek

В качеството ми на генерален секретар на Европейския комитет на регионите (КР) ръководя администрация от 600 длъжностни лица, които прилагат решенията, взети от политическите органи на КР – асамблеята на представителите на местните и регионалните власти, Бюрото, Конференцията на председателите на политическите групи и председателя, и оказват подкрепа на членовете в тяхната законодателна и политическа дейност.

Оказвам съдействие на председателя при представляването на интересите на КР пред други европейски институции и органи, и управлявам ежедневните дейности, свързани с администрацията, бюджета и комуникацията.

Европейските граждани искат промяна в участието им в областите, които са от най-голямо значение за тях. Налице е ясен мандат за всички институции на ЕС да се вслушват повече в гражданите и да им покажат, че гражданите са важни за тях. Убеден съм, че КР, като представител на местните и регионалните политици, които са най-близо до гражданите, може да играе важна роля в този контекст.

Кликнете тук за повече информация за мен и работата на Европейския комитет на регионите.


 

Последни новини
Речи
Моят екип

Лице за контакт в Кабинета Rue Belliard 101, 1040 Brussels, Belgium
Spinaci Gianluca
Spinaci Gianluca
Head of Cabinet
  +32 2 282 2541
 
Maartje Wouters
Maartje Wouters
Member of Cabinet
  +32 2 282 2111
 
Klaus Boele
Klaus Boele
Deputy Head of Cabinet
  +32 2 282 2594
 
Anna Passera
Anna Passera
Member of Cabinet
  +32 2 282 2421
 
Marie-Pierre Jouglain
Marie-Pierre Jouglain
Member of Cabinet
 
Christian Gsodam
Christian Gsodam
Advisor to the Secretary General
  +32 2 282 2121
 
Annette Hagemann
Annette Hagemann
Personal assistant to the Secretary General
  +32 2 282 2009
 
Christina-Melania Dunare
Christina-Melania Dunare
Team assistant
 
Andrea Partoune
Andrea Partoune
Team assistant
  +32 2 282 2481
 
Речи
Новини