Petr Blížkovský 

Генерален секретар 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Генералният секретар на Европейския комитет на регионите носи цялостната отговорност за подготовката на работата и изпълнението на решенията, вземани от уставните органи: пленарната асамблея, Бюрото, Председателския съвет и самия председател. В качеството си на ръководител на секретариата той ръководи подкрепата за членовете като представители на над един милион избрани местни и регионални политици в целия ЕС.

Генералният секретар също така подпомага председателя при представляването на интересите на КР пред другите институции и органи на ЕС, като също управлява ежедневните дейности на администрацията, обслужването на членовете, политическата работа, бюджета и комуникацията.​

Съдържание

Моят екип

Документи

Planning and reporting

Staff information

Annual information regarding occupational activities of former senior officials

Good administration

Whistleblowing procedures

За контакт

Кабинета +32 2 282 2009 sgcab-cor@cor.europa.eu
Rue Belliard 101, 1040 Brussels, Belgium
Споделяне :
 
Back to top