Генерален секретар: Petr Blížkovský

Petr Blížkovský ​


 

Генералният секретар на Европейския комитет на регионите носи цялостната отговорност за подготовката на работата и изпълнението на решенията, вземани от уставните органи: пленарната асамблея, Бюрото, Председателския съвет и самия председател. В качеството си на ръководител на секретариата той ръководи подкрепата за членовете като представители на над един милион избрани местни и регионални политици в целия ЕС.

Генералният секретар също така подпомага председателя при представляването на интересите на КР пред другите институции и органи на ЕС, като също управлява ежедневните дейности на администрацията, обслужването на членовете, политическата работа, бюджета и комуникацията.

Curriculum vitae

Последни новини
Речи
No results.
Моят екип

Лице за контакт в Кабинета Rue Belliard 101, 1040 Brussels, Belgium
Christian Gsodam
Christian Gsodam
Head of Cabinet
  +32 2 282 2121
 
Klaus Boele
Klaus Boele
Deputy Head of Cabinet
  +32 2 282 2594
 
Anna Passera
Anna Passera
Member of Cabinet
  +32 2 282 2421
 
Maartje Wouters
Maartje Wouters
Member of Cabinet
  +32 2 282 2111
 
Annette Hagemann
Annette Hagemann
Personal assistant to the Secretary General
  +32 2 282 2009
 
Christina-Melania Dunare
Christina-Melania Dunare
Team assistant
 
Andrea Partoune
Andrea Partoune
Team assistant
  +32 2 282 2481
 
Речи
No results.