Медиен център  

Медийният център отразява последните новини от Европейския комитет на регионите. Можем да ви помогнем да получите съдържанието, чрез което да се информирате – съобщения за пресата, медиите и социалните медии, видеоклипове или снимки.

​​​​​​​​​​​​

Facebook

​​

Latest press releases
Местни лидери: Държавите — членки на ЕС, трябва да повишат амбициите си в областта на климата и да се споразумеят за цел за намаляване на въглеродните емисии с поне 55 % до 2030 г.
Местни лидери: Държавите — членки на ЕС, трябва да повишат амбициите си в областта на климата и да се споразумеят за цел за намаляване на въглеродните емисии с поне 55 % до 2030 г.
Press release | Energy efficiency;Green Deal;
Днес местните и регионалните лидери подчертаха, че Европа трябва да извлече правилните поуки от кризата с COVID-19 и да проправи пътя за екологосъобразно възстановяване, като даде възможност на своите градове и региони да играят водеща роля в борбата с изменението на климата. Това послание възникна в резултат на разискванията на членовете на Европейския комитет на регионите със Свеня Шулце, федерален министър на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност на Германия. Освен това Европейският комитет на регионите призова всички държавни и правителствени ръководители от ЕС-27 да повишат амбициите си и тази седмица да постигнат съгласие относно целта за намаляване на емисиите с поне 55 % до 2030 г. 
Свързана информация
Екип „Социални медии“
Press officers

David Crous Duran (ES, FR, EN, PT)

Andrew Gardner (EN, CZ, FR)

Marie-Pierre Jouglain (FR, EN, DE)

Matteo  Miglietta (IT, EN, FR))

Lauri Ouvinen (FI, SE, ES, FR)

Carmen Schmidle (DE, EN)

Wioletta Wojewodzka (PL, FR, EN)

Аудио-визуални услуги
Фотографски услуги