Медиен център  

Медийният център отразява последните новини от Европейския комитет на регионите. Можем да ви помогнем да получите съдържанието, чрез което да се информирате – съобщения за пресата, медиите и социалните медии, видеоклипове или снимки.

​​​​​​​​​​​​

Facebook

​​

Latest press releases
Зеленият пакт: градовете и регионите са готови за действия
Зеленият пакт: градовете и регионите са готови за действия
Press release | Biodiversity;Air Quality;Climate change policy;Circular economy;Energy efficiency, market and technology;Energy Union and infrastructure;Disaster prevention;
Европейската комисия публикува своето съобщение и график за Европейския зелен пакт. Предстоящите мерки включват подобряване на целите в областта на енергетиката и климата заедно с нови стратегии и законодателство за адаптиране към изменението на климата, качеството на въздуха и опазването на биологичното разнообразие. Въпреки че преговорите на 25-ата конференция на страните по РКООНИК влязоха в задънена улица по отношение на правилата за международния пазар на въглеродни емисии, асамблеята на представителите на местните и регионалните власти в ЕС призовава страните по Парижкото споразумение да насърчават сътрудничеството с градовете и регионите като единствен начин за предприемане на ефективни действия в областта на климата и противодействие на глобалното затопляне. 
Свързана информация
Екип „Социални медии“
Press officers

Pierluigi Boda (IT, EN, FR)

David Crous Duran (ES, FR, EN, PT)

Andrew Gardner (EN, CZ, FR)

Marie-Pierre Jouglain (FR, EN, DE)

Lauri Ouvinen (FI, SE, ES, FR)

Carmen Schmidle (DE, EN)

Wioletta Wojewodzka (PL, FR, EN)

Аудио-визуални услуги
Фотографски услуги