Медиен център  

Медийният център отразява последните новини от Европейския комитет на регионите. Можем да ви помогнем да получите съдържанието, чрез което да се информирате – съобщения за пресата, медиите и социалните медии, видеоклипове или снимки.

​​​​​​​​​​​​

Facebook

​​

Latest press releases
Коалиция от целия ЕС настоятелно призовава националните правителства да включат регионите и градовете в изготвянето на планове за възстановяване след COVID и да избягват „разделение по отношение на разпределението на ваксините“ в Европа
Коалиция от целия ЕС настоятелно призовава националните правителства да включат регионите и градовете в изготвянето на планове за възстановяване след COVID и да избягват „разделение по отношение на разпределението на ваксините“ в Европа
Press release | Rural development;Multi-level governance and devolution;Subsidiarity and proportionality;Cohesion policy reform;Cross-border and territorial cooperation;EU annual budget;European Structural and Investment Funds;Financial instruments for cohesion;Multi-annual financial framework (MFF);Territorial cohesion;Urban policy;Public health;European semester / Economic Governance;Sub-national finance;
В навечерието на заседанието на Европейския съвет #Cohesion Alliance (Алиансът за сближаване) — общоевропейски алианс с 12 000 поддръжници , който призовава за по-силна политика на сближаване след 2020 г. — настоява държавите членки да работят в партньорство с местните и регионалните власти при разработването, изпълнението и управлението на националните планове за възстановяване и устойчивост. Алиансът за сближаване също така настоятелно призовава националните парламенти да ратифицират решението относно собствените ресурси във възможно най-кратък срок, което ще позволи на Европейската комисия да заеме до 750 милиарда евро на капиталовите пазари за справяне с отрицателните последици от кризата, предизвикана от COVID-19. Освен това Алиансът предупреждава лидерите на ЕС срещу риска от конкуренция за ваксини, тъй като това би увеличило неравенствата между европейските региони, градове и села. 
Свързана информация
Екип „Социални медии“
Press officers

David Crous Duran (ES, FR, EN, PT)

Andrew Gardner (EN, CZ, FR)

Marie-Pierre Jouglain (FR, EN, DE)

Matteo  Miglietta (IT, EN, FR))

Lauri Ouvinen (FI, SE, ES, FR)

Carmen Schmidle (DE, EN)

Wioletta Wojewodzka (PL, FR, EN)

Аудио-визуални услуги
Фотографски услуги