Медиен център  

Медийният център отразява последните новини от Европейския комитет на регионите. Можем да ви помогнем да получите съдържанието, чрез което да се информирате – съобщения за пресата, медиите и социалните медии, видеоклипове или снимки.

​​​​​​​​​​​​

Facebook

​​

Latest press releases
COVID-19: Комитетът на регионите на ЕС ще стартира платформа за обмен в подкрепа на регионалните и местните общности в цяла Европа
COVID-19: Комитетът на регионите на ЕС ще стартира платформа за обмен в подкрепа на регионалните и местните общности в цяла Европа
Press release | Public health;
Европейският комитет на регионите (КР) определи план за действие за подкрепа и подпомагане на местните и регионалните власти в борбата срещу пандемията от коронавирус. Планът от пет точки включва създаването на платформа за обмен, която да помогне на местните и регионалните лидери да споделят своите потребности и решения и да засили взаимната подкрепа между местните общности в цяла Европа. Той ще даде също така възможност на членовете на КР да предоставят своите отзиви относно вече въведените мерки на ЕС, което ще позволи преглед на политиката по места. КР ще предоставя редовна и практическа информация за мерките на ЕС, със специален акцент върху възможностите за финансиране. 
Свързана информация
Екип „Социални медии“
Press officers

David Crous Duran (ES, FR, EN, PT)

Andrew Gardner (EN, CZ, FR)

Marie-Pierre Jouglain (FR, EN, DE)

Lauri Ouvinen (FI, SE, ES, FR)

Carmen Schmidle (DE, EN)

Wioletta Wojewodzka (PL, FR, EN)

Аудио-визуални услуги
Фотографски услуги