Медиен център  

Медийният център отразява последните новини от Европейския комитет на регионите. Можем да ви помогнем да получите съдържанието, чрез което да се информирате – съобщения за пресата, медиите и социалните медии, видеоклипове или снимки.

​​​​​​​​​​​​

Facebook

​​

Latest press releases
Възстановяването на ЕС няма да бъде ефективно без солидна политика на сближаване, разработена в истинско партньорство с европейските градове и региони
Възстановяването на ЕС няма да бъде ефективно без солидна политика на сближаване, разработена в истинско партньорство с европейските градове и региони
Press release | Cohesion policy reform;Cross-border and territorial cooperation;European Structural and Investment Funds;Financial instruments for cohesion;Territorial cohesion;Urban policy;
Кризата с COVID-19 показа, че сега повече от всякога политиката на сближаване е необходима за укрепване на устойчивостта в Европа, защита на гражданите, осъществяване на възстановяването във всички краища на Европейския съюз, като никой не бива бъде изоставен. От създаването си през октомври 2017 г. Алиансът за сближаване (#CohesionAlliance) — общоевропейски алианс от 12 000 подписали страни , които се застъпват за по-силна политика на сближаване — успя да избегне драматични бюджетни съкращения след 2020 г., да запази политика на сближаване за всички региони в Съюза и да предложи по-опростени и по-гъвкави правила. По време на видеоконференция, посветена на новия курс на Алианса за сближаване, неговите учредители подновиха ангажимента си да обединят усилията си и да запазят политиката на сближаване като основен приоритет на ЕС. Алиансът за сближаване ще следи внимателно за цялостното прилагане на принципа на партньорство от страна на държавите членки при разработването и изпълнението на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. Съгласуваността и синергиите между инструментите за възстановяване и структурните фондове са от първостепенно значение, за да се избегне припокриване и да се увеличи максимално въздействието на европейските действия. 
Свързана информация
Екип „Социални медии“
Press officers

David Crous Duran (ES, FR, EN, PT)

Andrew Gardner (EN, CZ, FR)

Marie-Pierre Jouglain (FR, EN, DE)

Matteo  Miglietta (IT, EN, FR))

Lauri Ouvinen (FI, SE, ES, FR)

Carmen Schmidle (DE, EN)

Wioletta Wojewodzka (PL, FR, EN)

Аудио-визуални услуги
Фотографски услуги