Езикова политика 

​Целта ни е да Ви предоставим информация на Вашия език – или на език, който разбирате – в зависимост от информацията, която търсите.
Съдържание

Официални езици на ЕС 

английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски 

Езици, на които се публикува различна информация на уебсайта на Комитета на регионите 

 • Навигационна структура на уебсайта. Публикува се на официалните езици на ЕС. 
 • Обща информация. Публикува се на официалните езици на ЕС, след като и ако бъде преведена.
 • Официални документи, документи от политическо значение, информация и документи за пленарните сесии. Публикува се на всички официални езици на ЕС. 
 • Информация, която е спешна или остарява бързо (новини, прояви и др.). Не се публикува на всички езици. Изборът на езика (езиците) зависи от аудиторията, към която е насочена информацията. 
 • Специализирана информация (техническа информация, текущи дейности, покани за участие в търг). Публикува се основно на английски език.
 • Информация, предназначена за определени страни и региони („Европа в моя регион“). Публикува се на езика на съответната страна. 
 • Формуляри за контакт и отговори на Вашите съобщения. Съобщения могат да се изпращат на всеки официален език на ЕС и отговорите се предоставят по възможност на същия език. За да получите бърз отговор, трябва да посочите алтернативен предпочитан език (английски, френски или немски).​

Изненадани сте, че част от информацията не е на разположение на Вашия език? 

Понякога посетителите се изненадват, че някои страници не са на разположение на техния език. Обикновено изборът на езиците, на които се публикува дадена информация на уебсайта на Комитета на регионите, се определя в зависимост от следните ограничения: 

 • (правно) значение – обществеността трябва да има достъп до всички официални документи, затова те се публикуват на всички официални езици. 
 • спешност – за да бъдат актуални, някои видове информация трябва да бъдат публикувани бързо. Тъй като преводите отнемат време, предпочитаме да публикуваме информацията бързо, на езиците, които по-голямата част от европейските граждани разбират, отколкото да чакаме преводите на всички езици; 
 • ефективност на разходите – за да се спестят пари на данъкоплатците, по отношение на високо специализираните страници, които се посещават от относително малък брой хора, се стараем мнозинството от тях могат да разберат същността на информацията; 
 • технически ограничения – да се управлява сайт на повече от 20 езика е изключително сложна задача, която изисква много човешки и финансови ресурси; 
 • превод – разполагаме с ограничен брой преводачи и ограничен бюджет за преводи (и в двата случая става въпрос за пари на данъкоплатците). 

На определен брой страници обаче имате възможност да поискате автоматичен машинен превод, който се осигурява от Европейската комисия посредством услугата eTranslation: 

 • Машинният превод може да Ви даде обща представа за съдържанието на текста на език, който разбирате. Все пак имайте предвид, че машинният превод е без човешка намеса и неговото качество и точност може да варират значително между различните текстове и различните езикови комбинации. 

 Ще се радваме да получим Вашите отзиви за машинния превод. Можете да изпращате отзивите си тук​.​

Споделяне:
 
Back to top