Екологична декларация  

Европейският икономически и социален комитет и Европейския комитет на регионите (КР) са два консултативни органа на Европейския съюз. В своята консултативна дейност комитетите отдавна са се ангажирали с устойчивото развитие и борбата с изменението на климата. Изпълняваме ли обаче на практика собствените си препоръки в нашите офиси?

За да гарантираме, че комитетите работят по най-екологосъобразния възможен начин, от 2008 г. насам сме ангажирани с въвеждането на съобразена с EMAS система за управление на околната среда.​

Share: