В центъра на вниманието
Членове
Членовете от Вашия регион
Прояви на КР

Чрез нашите прояви гласът на КР достига до регионите, градовете и общините в целия ЕС, а гласът на гражданите – до лицата, вземащи решения, в Брюксел.

Последни прояви
Политически групи в КР